Hektar dzierżawy był także wyższy o 1,3 dt/ha (17%) od odnotowanego w II kwartale br. i o 2,8 dt/ha (31%) od średniego czynszu w III kwartale ubiegłego roku. Najwyższe czynsze uzyskano w województwach: warmińsko-mazurskim (15,7 dt/ha), zachodnio-pomorskim (10,0 dt/ha) i dolnośląskim (9,1 dt/ha), a najniższe w województwie śląskim (2,3 dt/ha). Biorąc pod uwagę poszczególne grupy obszarowe, najwyższy czynsz uzyskano dla nieruchomości o powierzchni od 10 do 99,99 ha – 11,5 dt/ha.

Średni czynsz dla wszystkich trwających umów dzierżawy wynosi natomiast 3 dt pszenicy za 1 ha. Obecnie Agencja ma podpisanych nieco ponad 95 tys. umów obejmujących obszar prawie 1,63 mln ha. Najwięcej gruntów w dzierżawie jest województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim, dolnośląskim i warmińsko-mazurskim.

Biorąc pod uwagę liczbę podpisanych umów dzierżawy – 258 oraz wydzierżawioną powierzchnię – 3211 ha, przy uzyskanym średnim czynszu – 8,9 dt/ha w III kw. 2010 r., w porównaniu do trwających ponad 95 tys. umów dzierżawy przy średnim czynszu 3,0 dt/ha, uzyskana wysokość czynszu w III kw. 2010 r. nie powinna być podstawą do oceny wszystkich trwających umów dzierżawy. Niewielka ilość gruntów oferowanych obecnie do dzierżawy powoduje, że osiągana wysokość czynszu dzierżawnego w niektórych rejonach jest wysoka.

Podobał się artykuł? Podziel się!