Jak planują protestujący, dzisiaj od godz. 13.00 traktory wyjadą na ulice miasta. Trwać też będzie zaczęty wczoraj protest na drogach województwa. To odpowiedź na prośbę rolników, którzy chcą w aktywny sposób przyłączyć się do akcji prowadzonej w Szczecinie – podkreśla Komitet Protestacyjny. Traktory wyjadą na drogę krajową nr 10 (dop. wyjazd ze Stargardu Szczecińskiego) oraz "starą trójkę" (dop. wyjazd z Pyrzyc). Prowadzone w godz. 10.00 - 16.00, działania będą zgodne z Kodeksem Ruchu Drogowego – zapowiadają organizatorzy.

„W świetle pozytywnej oceny ze strony Komitetu Protestacyjnego przebiegu i wyników rozmów z zespołem roboczym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prowadzonych w dniach 3-4 stycznia br. oraz dobrego przyjęcia pierwszych decyzji Pana Jacka Malickiego, Pełnomocnika Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w Oddziale Terenowym w Szczecinie, eskalacja akcji protestacyjnej może wydawać się nielogiczna” – napisali protestujący w komunikacie i tak oto uzasadnili swoje postępowanie: „Uzasadnienia eskalacji należy upatrywać w przebiegu obecnej akcji protestacyjnej, a także we wcześniejszych doświadczeniach z dotrzymywaniem przez stronę rządową zaciąganych zobowiązań”.

Jak przypominają protestujący,  Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny Rolników Województwa Zachodniopomorskiego podpisał 18 czerwca 2012 r. z  Leszkiem Świętochowskim, prezesem ANR ustalenia, w których Agencja zobowiązała się do współpracy w wyeliminowaniu z przetargów ograniczonych osób podstawionych.  4 lipca 2012 roku do Szczecina przyjechał Marek Sawicki, wówczas minister rolnictwa i rozwoju wsi, i potwierdził ważność podpisanych ustaleń. Niestety Oddział Terenowy ANR w Szczecinie, w ocenie protestujących rolników, nie realizował tych ustaleń, dlatego 22 sierpnia 2012 roku zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej przyjął stanowisko, w którym zdecydowanie domaga się realizacji zadań nałożonych na Agencję Nieruchomości Rolnych.

Rolnicy zapowiedzieli protest. 18 września 2012 roku, na dwa dni przed zapowiedzianą przez MKP RWZ akcją protestacyjną, na zaproszenie Juliana Sierpińskiego, prezesa ZIR, do Szczecina przyjechali: Kazimierz Plocke - wiceminister rolnictwa, oraz Leszek Świętochowski - prezes ANR. Strona rządowa poprosiła o odroczenie protestu. 19 września 2012 roku Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny RWZ, na osobisty apel wicewojewody zachodniopomorskiego Ryszarda Mićko oraz uwzględniając prośbę K. Plocke odwołał akcję protestacyjną.