Nabywcami gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa byli dotychczasowi dzierżawcy, którzy skorzystali z przysługującego im prawa pierwszeństwa w nabyciu oraz rolnicy, którzy nabywali grunty w przetargach nieograniczonych i ograniczonych.

Znaczne przyspieszenie prywatyzacji mienia Zasobu nastąpiło pomimo pogarszającej się sytuacji dochodowej w rolnictwie (wyraźny spadek cen produktów rolnych), jak też ogólnego spowolnienia gospodarczego. Tak dobry wynik był efektem wprowadzenia w Agencji nowych rozwiązań proceduralnych i organizacyjnych sprzyjających intensyfikacji sprzedaży. Procesy przygotowania do sprzedaży objęły w ubiegłym roku. ok. 200 tys. ha. Grunty, których przygotowanie do sprzedaży rozpoczęło się w roku ubiegłym, będą zaoferowane rolnikom już od początku 2010 roku.

Dobry wynik sprzedaży umożliwi Agencji w 2010 r. wpłaty do budżetu państwa i na Fundusz Rekompensacyjny w łącznej planowanej wysokości na poziomie 1 mld 373 mln zł (721 mln zł bezpośrednio do budżetu i 652 mln zł na Fundusz Rekompensacyjny).

Źródło: ANR/farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!