"Dziennik Gazeta Prawna" informuje, że starostowie nie mają pieniędzy na obszary scalenia, a zwłaszcza nie posiadają środków na zapłatę VAT. W efekcie gwałtownie spadła liczba scaleń, które trzeba realizować.

Sytuację ma zmienić projekt zmiany ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Wejście w życie ustawy będzie miało wpływ na budżet państwa.

Przedmiotowe zmiany ustawy spowodują konieczność zabezpieczenia w budżecie państwa środków finansowych na zagospodarowanie poscaleniowe, a także zabezpieczenie w budżecie państwa środków na podatek VAT. Zagospodarowanie poscaleniowe wykonuje starosta jako zadanie z zakresu administracji rządowej i winien dla scaleń finansowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich otrzymać dotacje również na podatek VAT.

Dla scaleń finansowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich należałoby w budżecie w kolejnych latach (począwszy od 2012 roku) zwiększyć dotację o podatek VAT, którego wielkość należy szacować na ok. 24 mln zł rocznie. Umożliwiłoby to do końca okresu programowania (2015r.) przeprowadzenie postępowań scaleniowych na łącznej powierzchni ok. 133 tys. ha.

Podobał się artykuł? Podziel się!