"Dziennik Gazeta Prawna" informuje, że starostowie nie mają pieniędzy na obszary scalenia, a zwłaszcza nie posiadają środków na zapłatę VAT. W efekcie gwałtownie spadła liczba scaleń, które trzeba realizować.

Sytuację ma zmienić projekt zmiany ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Wejście w życie ustawy będzie miało wpływ na budżet państwa.

Przedmiotowe zmiany ustawy spowodują konieczność zabezpieczenia w budżecie państwa środków finansowych na zagospodarowanie poscaleniowe, a także zabezpieczenie w budżecie państwa środków na podatek VAT. Zagospodarowanie poscaleniowe wykonuje starosta jako zadanie z zakresu administracji rządowej i winien dla scaleń finansowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich otrzymać dotacje również na podatek VAT.

Dla scaleń finansowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich należałoby w budżecie w kolejnych latach (począwszy od 2012 roku) zwiększyć dotację o podatek VAT, którego wielkość należy szacować na ok. 24 mln zł rocznie. Umożliwiłoby to do końca okresu programowania (2015r.) przeprowadzenie postępowań scaleniowych na łącznej powierzchni ok. 133 tys. ha.