Proste manewry
Przy projektowaniu układu jezdnego należy dążyć do rozwiązań jak najprostszych, aby po wjechaniu na działkę można było z niej wyjechać, jadąc zawsze do przodu. W większości przypadków wymagany będzie zakręt w formie pętli, co jest możliwe, jeśli szerokość działki wynosi około 20 metrów. 

Dla poszczególnych środków transportowych zostały opracowane minimalne wielkości pętli i łuków drogowych, które w zupełności wystarczają dla sprawnego poruszania się takimi pojazdami. Dlatego też nie ma żadnej potrzeby przeznaczania na potrzeby transportu całego podwórza gospodarczego, ani tym bardziej tych fragmentów działki zagrodowej, gdzie żaden pojazd na pewno nigdy nie wjedzie, chociażby ze względu na ściśle określony minimalny promień skrętu. Dlatego, planując modernizację zagrody, warto przemyśleć możliwość wygodnego skrętu, zawracania po pętli, czy też po wykonaniu prostego manewru cofania, jeśli ze względu na brak miejsca nie ma innej możliwości.

Szerokość dróg dojazdowych do budynków rolniczych powinna wynosić co najmniej 3 metry. Szczególnej staranności wymaga wytyczenie w zagrodzie łuku i pętli. Powinny być one o co najmniej pół metra szersze od drogi prostej i dodatkowo, przy zewnętrznej krawędzi jezdni, wyposażone w rezerwowe pasmo bezpieczeństwa o szerokości 1 m na ewentualne boczne wychylenie pojazdu. Takie szczególe potraktowanie zakrętów uwzględnia długość samochodu ciężarowego i różnice w promieniach skrętu traktora i ciągnionej przyczepy. Wykonane wcześniej proste rysunki geometryczne z pomocą ekierki i cyrkla pozwolą ograniczyć powierzchnie drogowe do koniecznego minimum i przeznaczyć pod jezdnie tylko tyle miejsca, ile jest rzeczywiście niezbędne.

Dla zapewnienia wygodnej drogi warto nawet rozważyć wyburzenie niektórych ścian w starym budynku, co umożliwi przejazd przez niego w poprzek. Rozsądne byłoby wówczas rozmieszczenie po sąsiedzku pomieszczeń, w których wymagany jest częsty rozładunek, na przykład paszarni i stodoły. Dach pozostawiony na częściowo wyburzonym budynku możne stanowić wiatę nad jezdnią.  Stodoła i paszarnia będą wtedy naprzeciw siebie, a między nimi zadaszony nowy podjazd.