Znowelizowana ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa weszła w życie 3 grudnia 2011 r. Jej najbardziej kontrowersyjny zapis stanowi, że obecni dzierżawcy będą musieli zwrócić Agencji Nieruchomości Rolnych 30 proc. ziemi, którą aktualnie użytkują. W zamyśle rządu takki przepis pozwoli na pozyskanie na dodatkowych gruntów, dzięki którym rolnicy będą mogli powiększyć swoje gospodarstwa.

Wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajk powiedział k, że sprawa dzierżaw dotyczy 1198 umów obejmujących ok. 490 tys. hektarów i 600 osób.

- Ustawa ta stanowi znakomity przykład, jakich ustaw nie powinno się tworzyć w Sejmie. Nie przynosi ona żadnych korzyści, a daje wiele szkód - powiedział przewodniczący Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych (FZPDiWR) Ignacy Urbanowski. Jego zdaniem, Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR) przy decyzjach o zabraniu ziemi musi także uwzględniać wyłączenie z użytkowania pewnej ilości budowli, bo ich utrzymanie bez ziemi będzie dodatkowo obciążać dzierżawców.

Według Zbigniewa Jodki (FZPDiWR), zabranie części gruntów powoduje, że biznes, który założył sobie dzierżawca, nie zostanie zrealizowany. Jak zaznaczył, istnieje także problem ludzi, których trzeba będzie zwolnić ze względu na zmniejszenie gospodarstwa. Szacuje się, że może to dotyczyć ponad 40 tys. osób.

W opinii Zbigniewa Babalskiego (PiS) uchwalenie ustawy było błędem. - Jest mi wstyd za tą ustawę - powiedział poseł. Jak zaznaczył została ona "dopchnięta kolanem" podczas ostatniego posiedzenia Sejmu ubiegłej kadencji. - Ustawa jest zła i skutki jej w przyszłości będą fatalne (...) dzierżawcy włożyli w ziemię ogromny kapitał.

- Z zadowoleniem wysłuchałem tych uwag, bo byłem przeciwnikiem tej ustawy. Za wcześnie jest, by funkcjonowanie ustawy podsumować, ale już widać, że nie ma ona szans przyniesienia korzyści finansowych - powiedział Leszek Korzeniowski (PO). Dodał, że Agencja może wpłacić mniej do budżetu niż zakłada plan finansowy, bo widać spowolnienie sprzedaży ziemi.

Według Piotra Walkowskiego (PSL) uchwalenie ustawy było "kompromisem". W jego opinii, potrzebna jest ustawa o dzierżawach, bo coraz częściej prywatna ziemia będzie oddawana w użytkowanie innym rolnikom. Zwrócił też uwagę na problem braku kredytów, które pozwoliłyby na zakup ziemi przez rolników.