Na Konferencji zorganizowanej przez Prezesa ANR dr Wojciecha Kuźmińskiego i Federację Związków Pracodawców, Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, która odbyła się w Gospodarstwie Nasienno-Rolnym „Bovinas” omawiano osiągnięcia i problemy dzierżawców.

Dzierżawcy wyrazili zaniepokojenie planowaną 100 proc. podwyżką czynszu bazowego i obowiązującą zasadą, która mówi o tym, ze w przy przedłużaniu umów dzierżawy nowy czynsz może być podwyższony nawet o ¼. Czynsz bazowy jest to minimalny czynsz, jaki Agencja powinna pobierać od dzierżawcy.

– To nie Agencja podnosi czynsze, tylko realia rynkowe są takie, ze czynsze rosną – odpowiadał na zarzuty przedstawiciel Agencji Nieruchomości Rolnych. – Na rynku ziemi zachodzą duże zmiany – z ok. 4 tys. za ha ziemi rolnej ceny skoczyły w ciągu kilku lat niemal trzykrotnie. Podobnie jest na rynku czynszów.

Chodów

Autor: J. Blumka

Według opinii ekspertów z Instytutu Ekonomiki Gospodarki i Żywienia, czynsz w nadchodzących latach powinien być na poziomie 4-5 dt na ha. ANR stworzył program komputerowy, który w sposób uniwersalny określa stawki dla wszystkich regionów Polski na przedłużanie umów.

- Nie powinniśmy do rolnictwa podchodzić w sposób uniwersalny. Powinniśmy rozmawiać o warunkach produkcji. Np. u mnie, jest krótszy okres wegetacji. Nikt nie chce tego rozważać, nikt nie mówi o rolnictwie, o tym z czego żyjemy i z czego chcemy wyżywić naród. Rozmawiajmy o produkcji rolnej, a nie o cenach ziemi i spekulacjach – irytował się dzierżawca w Warmii. – Liczę na pana prezesa Wojciecha Kuźmińskiego, że uporządkuje ten bałagan – dodał na koniec.

- Nie ma sensu windowania cen czynszów, gdyż produkcja rolna nie jest wcale opłacalna – mówił prezes Jankowski z Dolnośląskiego Związku Dzierżawców. – Jakimi mechanizmami dysponuje Agencja, aby nieuczciwe umowy (np. pozbawiające praw do wykupu ziemi) nie były zwierane? – pytał.

Tymczasem prezes ANR uspokajał, że dzierżawcy mający długotrwałe umowy nie będą mieli zmienianego czynszu w trakcie trwania umowy. Warto zaznaczyć, że teraz Agencja niechętnie zawiera umowy dzierżawy – obecnie woli sprzedawać ziemię niż ją dzierżawić.

Źródło: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!