Siłą funduszy jest możliwość zakupu ziemi bez ograniczeń powierzchniowych oraz regulowanie należności bez wspierania się kredytami.

- Obecnie fundusz poprzez spółki celowe jest właścicielem ponad 850 ha ziemi rolnej, a do końca roku planuje pozyskać kolejne 200 ha - mówi Michał Matynia z WI Inwestycje Rolne Funduszu Inwestycji Zamkniętych Aktywów Niepublicznych.

WI Inwestycje Rolne jest pierwszym w Polsce funduszem, który inwestuje wyłącznie w ziemie rolną. Na jego aktywa przekraczające 50 mln zł, składają się przede wszystkim utrzymywane w wysokiej kulturze rolnej gospodarstwa rolne o powierzchni ponad 50 ha.
- Dotychczasowe zakupy realizowane były z rolnikami indywidualnymi, poprzez licytacje komornicze oraz w transakcjach z dużymi instytucjami - wyjaśnia Michał Matynia.

W ostatnich miesiącach WI Inwestycje Rolne kupił grunty w województwach : pomorskim, wielkopolskim i warmińsko mazurskim o łącznym areale ponad 250 ha. Teraz finalizuje transakcję na zakup ziemi w województwie podlaskim o powierzchni blisko 200 ha i prowadzi rozmowy w województwie dolnośląskim i opolski.

- Każdy grunt przed zakupem jest dokładnie badany przez zespół, który bierze pod uwagę m.in. możliwy plan produkcji rolnej, możliwość uzyskania dopłat , atrakcyjność regionu oraz możliwości dalszego zagospodarowania - dodaje Michał Matynia.

Jak podkreśla, wzrost wartości certyfikatów możliwy jest poprzez maksymalizację zysków z tytułu uzyskiwanych dopłat obszarowych, stabilnego wzrostu wartości ziemi rolnej oraz sprzedaży plonów z zarządzanych gospodarstw. Fundusz nie wyklucza żadnego źródła pozyskiwania nieruchomości. Jest zainteresowany udziałem w przetargach organizowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych, jak również poprzez zakup od syndyków masy upadłościowej. Wciąż jednak głównym źródłem zakupu jest współpraca i nawiązywanie kontaktów z właścicielami prywatnymi i rolnikami.

W ślady WI Inwestycje Rolne poszło rok temu Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO, które założyło FIZ AGRO Ziemski. W czasie rocznej działalności FIZ AGRO Ziemski zawarł kilkanaście umów z rolnikami i kupił kilkaset hektarów ziemi rolnej o wysokiej klasie bonitacyjnej gleby w województwach zachodniopomorskim i podkarpackim.

- Fundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez nabywanie dużych areałów ziemi jak również łączy małe działki rolne w celu uzyskania co najmniej 50 hektarowej powierzchni upraw na jedną inwestycję - mówi Daniel Sarad, dyrektor ds. inwestycji TFI AGRO.