- Do momentu, kiedy nie stworzymy ramy dzierżawy – może w ustawie szczególnej – brak reguł wprowadzania zmian – mówił dr Marek Stańko podczas trwającej w Warszawie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rola prawa w procesie gospodarowania ziemią w Polsce”. – Na ile publicznoprawny charakter Agencji upoważnia ją do uprzywilejowania w sferze obrotu? Czy jeżeli zezwalamy Agencji na realizację celów w sferze obrotu, nie uprzywilejowujemy jej własności? Znowelizowana ustawa wprowadza możliwość wypowiedzenia dzierżawy na 30 proc. jej powierzchni. Czy w prawie cywilnym jest możliwość wypowiedzenia umowy co do części gruntów w celu ich wyłączenia? Kto w tym wypowiedzeniu rozstrzyga, jakie 30 proc. ma być wyłączone? Rozliczenie ewentualnych nakładów. Czy istnieje możliwość rozliczeń nakładów co do części? Jak wreszcie traktować określenie „propozycja”? Czy jest to oferta?

Dr Marek Stańko podkreślił, że na te wszystkie pytania nie daje odpowiedzi znowelizowana ustawa, w kodeksie cywilnym zaś powinny znaleźć się uregulowania dotyczące dzierżawy rolniczej:

- Przepisy szczególne powinny odwoływać się do kodeksu cywilnego. Potrzebne są jasne reguły gry, ważne szczególnie dla strony słabszej, jaką jest dzierżawca. Ochrona jego interesów byłaby wzmocniona.

Podobał się artykuł? Podziel się!