Ustawa przewiduje odrolnienie wszystkich gruntów rolnych w miastach oraz wyłącza spod działania ustawy grunty niższych klas na obszarach wiejskich.

Andrzej Duda, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, powiedział w piątek w Sejmie, że liczne organizacje reprezentujące środowisko związane z nieruchomościami, gruntami oraz produkcją rolną zwróciły się z apelem do prezydenta, by negatywnie odniósł się do tej ustawy.

Jego zdaniem, ustawa stwarza zagrożenia zarówno dla gmin wiejskich, jak i miejskich. "Ustawa wywołała powszechne niezadowolenie zarówno urbanistów, jak i ekologów" - mówił.

Według Dudy przyjęte rozwiązania miały służyć znacznemu zwiększeniu podaży gruntów na procesy inwestycyjne. "Co do zasady, idea zasługuje na akceptację, ale sposób osiągnięcia tego celu budzi wątpliwości" - dodał Duda.

Przeciw nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych opowiedziały się m.in. Związek Gmin Wiejskich; Unia Miast i Miasteczek oraz Unia Metropolii.

Związek Gmin Wiejskich zwracał uwagę na fakt, że po przyjęciu ustawy nie będzie zasilany fundusz, który pozwalał marszałkom województw wykorzystywać pieniądze na budowę dróg dojazdowych do pól rolników.

Wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke podkreślał natomiast, że mimo uchwalenia ustawy na wsi i w miastach nadal będą obowiązywać plany zagospodarowania przestrzennego, a wyłączenie gruntów rolnych z procedur nie oznacza natychmiastowego i automatycznego ich odrolnienia.

Wielu samorządowców i przedsiębiorców było zawiedzionych wetem prezydenta do tej ustawy. Jak mowili przedstawiciele władz Rzeszowa, na mocy tej ustawy mogłoby być przeznaczone na cele inwestycyjne ponad 4,7 tys. hektarów, tj. ponad 51 proc. powierzchni miasta.

Zdaniem prezydenta 76-tysięcznego Inowrocławia (woj. kujawsko- pomorskie) Ryszarda Brejzy, weto prezydenta w sprawie odrolnienia gruntów było dla jego miasta "jeśli nie neutralne, to raczej niekorzystne". Zdaniem Brejzy, sytuacja Inowrocławia jest inna niż wielu miast, gdyż 80 proc. jego obszaru jest objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.