Czynsz dzierżawny od nowo zawieranych umów na rynku prywatnym rośnie systematycznie - średnia cena dzierżawy wg danych GUS w 2016 roku to 916 zł za 1 ha.

Tendencja wzrostowa średnich cen dzierżaw w porównaniu do roku 2015 widoczna jest w województwie: dolnośląskim, kujawko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim, podkarpackim oraz warmińsko-mazurskim. Spadek cen czynszów zanotowano w województwie: zachodniopomorskim, a więc na terenach, gdzie dotychczas rynek dzierżaw kształtuje przede wszystkim oferta Agencji Nieruchomości Rolnych.

Duże zainteresowanie wydzierżawieniem ziemi uwidacznia się na terenach, gdzie ceny ziemi są stosunkowo wysokie. Związane to jest z prowadzeniem na tych obszarach intensywnej produkcji rolnej i potrzebą podniesienia skali zdolności produkcyjnych gospodarstw. Mniejszą rolę w powiększeniu zasobów ziemi odnotowuje się w obszarze południowo-wschodnim, gdzie nadal dominują małe gospodarstwa rolne, których powierzchnia waha się w przedziale od 5 do 10 ha przeliczeniowych.

Na zróżnicowane cen dzierżaw przełożenie mają gleby, ale także uprawy, jakie prowadzi dzierżawca.

"W Wielkopolsce (zapewne podobnie jak w innych regionach) najczęściej podaje się, że stawką dzierżawy jest kwota dopłaty obszarowej. Ale zdarzają się też odchylenia w obie strony: począwszy od odwiecznej dziesięciny (10 proc. wartości plonu) do stawek kilkutysięcznych np. w uprawach warzyw - podała Wielkopolska Izba Rolnicza.

Żródło: GUS
Żródło: GUS

Podobał się artykuł? Podziel się!