Zgodnie z nowelizacją, Agencja Nieruchomości Rolnych będzie zobowiązana do złożenia rolnikowi, na miesiąc przed terminem zakończenia dzierżawy, propozycji nowych warunków umowy.

Jeżeli ANR nie przedstawi stanowiska w sprawie warunków dalszego dzierżawienia - według nowelizacji - dzierżawa na dotychczasowych zasadach będzie wynosić jeden rok.

Nowela zabezpiecza interesy Skarbu Państwa. W sytuacji, gdy dzierżawca władał nieruchomością po zakończeniu umowy dzierżawy, będzie on zobowiązany zapłacić równowartość należnych podatków oraz wynagrodzenie Agencji w wysokości dotychczasowego czynszu dzierżawnego za ten okres.

Nowelizacja przewiduje, że dodatkowe opłaty lub kary umowne za okres władania nieruchomością po zakończeniu umowy dzierżawy wygasają z mocy prawa z dniem zawarcia nowej umowy dzierżawy.

Zgodnie z przepisami ustawy, ANR wydzierżawia nieruchomości z zasobów Skarbu Państwa po przeprowadzeniu przetargu. Jednak jeżeli dotychczasowy dzierżawca najpóźniej na trzy miesiące przed zakończeniem dzierżawy złoży do Agencji oświadczenie o zamiarze dalszego dzierżawienia nieruchomości, na warunkach uzgodnionych z Agencją, ANR odstępuje od takiego przetargu.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!