„Podejmowane niewłaściwe decyzje, wspólnie opiniowane z Izbami Rolniczymi jak oświadczył były Minister Rolnictwa przyczyniły się do złego rozdysponowania i wydzierżawiania przez Agencję Rolną pseudo rolnikom i obcokrajowcom ziemi, która powinna trafić do polskich rolników na powiększenie i tworzenie nowych gospodarstw rodzinnych” – uważają w Regionalnym Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Chodzieży. I podejmują strajk.

Formę protestu określi powołany w tym celu komitet protestacyjny.

„Brak szacunku ze strony rządowej dla protestujących, niekończące się negocjacje i nie uznawanie żądań protestujących od ponad miesiąca rolników powoduje przedłużanie rozmów bez perspektyw na szybkie rozwiązanie słusznych postulatów. W związku z powyższym stanowczo domagamy się wprowadzenia zasady i prawa wyrażania opinii w różnych kwestiach przez organizacje społeczno - zawodowe od szczebla wsi a zobligowane organy administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz państwowe jednostki organizacyjne, do respektowania Konstytucji RP oraz Ustaw dotyczących Związków Rolniczych. Ponadto zauważamy jako przedstawiciele Związku Zawodowego posiadającego ogromne bo 150 – letnie historyczne tradycje pomijanie tej organizacji jakimi są Kółka Rolnicze w opiniowaniu i konsultacjach. Przyznawanie prawa do opiniowania jak i również uczestnictwa w komisjach przez wyłącznie przedstawicieli Izb Rolniczych jest przeciwieństwem do wyżej przedstawionych przepisów prawa” – stwierdzili autorzy komunikatu adresowanego do Władysława Serafina,  prezesa Krajowego  Związku Rolników, Kółek I Organizacji Rolniczych.

Podobał się artykuł? Podziel się!