Samorząd rolniczy przekazał Ministerstwu Rolnictwa swoje stanowisko, „podkreślając, że cel wprowadzenia regulacji w tym zakresie odzwierciedla wielokrotnie postulowaną przez samorząd rolniczy konieczność wprowadzenia mechanizmów ochrony ziemi rolnej w Polsce."

Zarząd KRIR ocenił, że „ogólne założenia pokrywają się z oczekiwaniami rolników, szczególnie tych, którzy zainteresowani są powiększaniem areału posiadanych gospodarstw rolnych. Pozytywnie należy ocenić również ideę wprowadzenia do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego państwa instrumentów służących zapobieganiu dalszemu, nadmiernemu rozdrabnianiu gospodarstw w Polsce" - poinformowano.

KRIR zwróciła tylko uwagę, że w przekazanych propozycjach „nie nastąpiło ustawowe umocowanie pozycji izb rolniczych, które dawałoby izbom podstawę prawną do współdecydowania w zakresie gospodarowania ziemią rolniczą w Polsce".

Ma też własny pomysł: „ziemia z zasobów ANR powinna być sprzedawana tylko osobom fizycznym, a jedynie w przypadku braku takiego nabywcy, może być wyłącznie wydzierżawiana podmiotom prawnym. W ocenie samorządu rolniczego, należy także wprowadzić przepisy umożliwiające przymusowe wykupienie przez ANR gruntów rolnych porzuconych przez dotychczasowych właścicieli".

Zarząd KRIR zwrócił się także do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udzielenie informacji i potwierdzenie, że prace nad przedstawionymi zmianami będą kontynuowane.

Przypomnijmy, że KRIR domagała się od ministerstwa podjęcia prac nad uregulowaniem obrotu ziemią - w tym również prywatnego.

Podobał się artykuł? Podziel się!