- Obecnie samorządom zostało do przygotowania już tylko 2 proc. wykazów - uspokaja Edyta Wrotek, rzecznik prasowy wojewody. - W ciągu 4 lat samorządy przygotowały to, czego nie udało się zrobić przez dziesięciolecia.

Zdaniem rzecznika samorządy miały kłopot z przygotowaniem wykazów ze względów kadrowych i finansowych, ale uporały się z trudnościami. Jednocześnie rzecznik nie podał, jakie czynności wojewoda zamierza podjąć wobec tych starostw, które ciągle jeszcze mają zaległości w przygotowaniu wykazów.

Wykazy te stanowią podstawę podejmowania czynności mających na celu ujawnianie prawa własności w księgach wieczystych.
Według NIK głównymi przyczynami nieprawidłowości były zaniedbania i opieszałość. Wojewoda Warmińsko - Mazurski nie podjął działań dyscyplinujących, mimo iż ustawa z dnia 7 września 2007 r. nałożyła na niego w tym zakresie obowiązek. Z uwagi więc na ciągle jeszcze występujące zaległości w ujawnianiu prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego w księgach wieczystych, Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała do skontrolowanych jednostek samorządu terytorialnego o podjęcie działań w celu pełnego zinwentaryzowania zasobów nieruchomości oraz zaktualizowania danych w prowadzonych ewidencjach oraz zmierzających do ostatecznego wyeliminowania zaległości w regulowaniu stanu prawnego nieruchomości. Do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wnioskowano zaś o skuteczniejszy nadzór nad podmiotami realizującymi zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007, w tym przeanalizowanie przypadków niewywiązania się w ustawowym terminie z obowiązku złożenia wszystkich zaległych wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości komunalnych i skarbowych, z uwzględnieniem kompetencji określonych w art. 8 ust. 1 tej ustawy (m.in. nakładania kar pieniężnych).

Podobał się artykuł? Podziel się!