Od początku stycznia do końca listopada 2011 r. w regionie sprzedano grunty o powierzchni ponad 11,1 tys. ha, zawarto 1 tys. 330 aktów notarialnych.

W tym samym okresie zawarto 99 umów dzierżawy na łączną powierzchnię ponad 1,9 tys. ha. Dzierżawa gruntów w 2011 r. utrzymywała się na poziomie z roku 2010.

Łącznie w tym okresie gorzowski oddział Agencji przekazał do Skarbu Państwa, z tytułu dzierżawy i sprzedaży nieruchomości, 130 mln zł - w całym 2010 r. było to ok. 119,2 mln zł.

Sprzedano ponad 11 tys. ha gruntów rolnych i 44,3 ha gruntów nierolnych. Średnia cena gruntu rolnego wyniosła 11 tys. 274 zł za ha, natomiast gruntów nierolnych - 128 tys. 832 zł.

 - W porównaniu do roku 2010 dało się zauważyć wzrost sprzedaży gruntów rolnych o ok. 14 proc. oraz duży spadek zainteresowania gruntami nierolnymi, który szacujemy na ok. 43 proc. - powiedział C. Hurka.

W Lubuskiem głównymi nabywcami gruntów rolnych (ok. 58 proc.) byli ich dotychczasowi dzierżawcy, korzystający z przysługującego im prawa pierwszeństwa nabycia.

W ciągu 11 miesięcy 2011 r. samorządom lokalnym przekazano w tym regionie grunty o łącznej powierzchni 58 ha.

Podstawowym zadaniem Agencji jest restrukturyzacja i prywatyzacja mienia stanowiącego zasób własności rolnej Skarbu Państwa. Zadania te realizowane są poprzez: sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, dzierżawę i przekazanie w zarząd.

Na koniec listopada 2011 roku w Lubuskiem w zasobach ANR było prawie 155 tys. ha.

Podobał się artykuł? Podziel się!