W 2010 roku odnotowano 119 transakcji zawartych z naruszeniem przepisów ustawy, w przypadku 79 wskutek działań podjętych przez ministra strony same doprowadziły do stanu zgodnego z przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. W pozostałych 35 minister skierował do sądów pozwy o orzeczenie nieważności z mocy prawa nabycia nieruchomości.

O nieważności nabycia ziemi przez cudzoziemca orzeka sąd na żądanie ministra spraw wewnętrznych, właściwego wójta, prezydenta, burmistrza, starosty, marszałka województwa i wojewody lub prokuratora. W przypadku nabycia lub objęcia udziałów lub akcji żądanie takie może zgłosić udziałowiec lub akcjonariusz spółki.

Podobał się artykuł? Podziel się!