Według Głównego Urzędu Statystycznego przeciętny poziom cen gruntów ornych w obrocie między sąsiedzkim w II kw. 2011 r. wynosił 20 158 zł/ha. Oznacza to wzrost o 3,7 proc. na przestrzeni kwartału. Znaczny wzrost cen ziemi rolnej, oprócz czynników sezonowych, wynikał przede wszystkim z relatywnie wysokich cen płodów rolnych.

- Poprawa opłacalności produkcji rolnej, a tym samym kondycji finansowej gospodarstw rolnych sprzyja wzrostowi popytu na ziemię. Najwyższy wzrost cen ziemi do 24 545 zł/ha, czyli o 13,5 proc. w skali roku, odnotowano w przypadku gruntów dobrych (I-III a klasa bonitacyjna) - czytamy w raporcie BGŻ.

Podobał się artykuł? Podziel się!