Tereny te, w sumie ponad 69 ha użytków rolnych, na które Wisła w czasie powodzi naniosła grubą warstwę piachu i mułu rzecznego, mają być w przyszłości zalesiane.

Jak poinformowało płockie starostwo, w najbliższych tygodniach powinny się rozpocząć rozmowy z właścicielami gruntów na temat ich wykupu.

- Tym razem wyceny poszczególnych działek nieznacznie się różnią. W niektórych przypadkach jest to kilka procent mniej, w innych więcej - powiedział, cytowany w komunikacie, Leszek Majewski, dyrektor wydziału geodezji i gospodarki nieruchomościami w starostwie płockim.

Dodał, iż starostwo wystąpi w najbliższym czasie do notariuszy o podanie opłat dla zawarcia poszczególnych transakcji na grunty, a następnie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który jest płatnikiem oraz do wojewody mazowieckiego, który reprezentuje Skarb Państwa.

- W ciągu kilku tygodni rozpoczniemy ponowne rozmowy z właścicielami gruntów - ocenił Majewski.

W ramach realizowanego od lutego 2011 r. projektu wykupiono dotychczas od czterech właścicieli sześć działek o powierzchni ponad 16 ha. Do wykupu pozostają jeszcze 53 ha, należące do 19 właścicieli, którzy dotychczas nie zgadzali się na wykup za kwotę, jaką proponował Skarb Państwa, domagając się m.in. uwzględnienia w wycenie upraw jednorocznych. Jednocześnie dwóch właścicieli podjęło się rekultywacji gruntów we własnym zakresie i definitywnie zrezygnowało ze sprzedaży.

W styczniu 2012 r. starostwo płockie i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisali aneks do umowy z 2011 r., który pozwala kontynuować wykup popowodziowych gruntów w gminie Słubice. Aneks zakłada możliwość odsprzedaży zniszczonych tam przez powódź użytków rolnych na rzecz Skarbu Państwa do końca 2012 r.

Wykupu gruntów, po uzyskaniu zgody wojewody mazowieckiego, dokonuje starosta płocki ze środków zarezerwowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; starosta zawiera z rolnikami dwustronne umowy, które uwzględniają przekazanie gruntów w zarząd Lasom Państwowym do zalesienia.

Jeszcze w 2011 r. w ramach procedury sprzedaży gruntów na rzecz Skarbu Państwa konieczna okazała się korekta ich wcześniejszych wycen, gdyż w niektórych przypadkach uwzględniano wartość upraw czasowych - np. zboża - znajdujących się na polach w momencie powodzi, tymczasem rolnicy z tego tytułu dostali już odszkodowania w 2010 r. Korekty nie wymagały wyceny uwzględniającej uprawy wieloletnie, np. sadów.