Przed przystąpieniem do prac adaptacyjnych, przystosowujących istniejący stary budynek do chowu zwierząt, należy określić sposób jego użytkowania po zakończeniu przebudowy i starannie przemyśleć jej zakres. Adaptacja starego budynku czy modernizacja albo rozbudowa istniejącej obory lub chlewni wynikają przeważnie ze zwiększenia obsady lub zmiany profilu produkcji. Program przebudowy powinien być dostosowany do zaplanowanej liczby i gatunku zwierząt oraz sposobu ich utrzymania. Od tego będzie zależała przede wszystkim wielkość głównego pomieszczenia inwentarskiego ze stanowiskami, a także wielkość pomieszczeń pomocniczych, takich jak paszarnia, dojarnia, magazyny na pasze czy ściółkę, możliwych do usytuowania w tym samym budynku. Zaplanowanie potrzeb umożliwi określenie różnicy między wielkością powierzchni posiadanej i koniecznej do uzyskania. Pozwoli zorientować się, czy w wyniku adaptacji uzyskanie niezbędnej powierzchni będzie możliwe.

Ważnym czynnikiem decydującym o przydatności starego budynku do chowu zwierząt jest jego usytuowanie na działce. W otoczeniu budynku powinno być dość miejsca na płytę obornikową czy zbiornik na odchody płynne. Dla przyszłego użytkowania korzystne jest także, gdy budynek leży przy istniejącej drodze lub gdy bez trudu można ją do niego doprowadzić.

Proste drogi
Przy projektowaniu budynków inwentarskich dąży się obecnie do bardzo prostych rozwiązań. Najlepiej, gdy zarówno zadawanie pasz, jak i usuwanie obornika odbywa się wdłuż budynku po linii prostej. Im mniej będzie zakrętów przy transporcie paszy i usuwaniu odchodów, tym obora czy chlewnia będą bardziej funkcjonalne. Obsługa zwierząt jest dużo łatwiejsza, jeśli przy jednym długim korytarzu można ustawić wszystkie żłoby, a do wnętrza budynku wjechać od ściany szczytowej i przejechać wzdłuż całego pomieszczenia. Przejazdowy korytarz paszowy zajmuje wprawdzie sporo miejsca, ale eliminuje pracę ręczną. Pozwala np. karmić zwierzęta zielonkami dowożonymi bezpośrednio z pola, bez potrzeby ich pracochłonnego przeładowywania. Decydując się na rozwiązanie z korytarzem paszowym, trzeba pamiętać o odpowiednio dużych wrotach wjazdowych w ścianie szczytowej. Najlepiej, jeśli ich wielkość pozwoli na swobodny przejazd ciągnika z przyczepą zbierającą czy wozem paszowym. Nawet gdy tych maszyn nie ma w gospodarstwie, warto pomyśleć o przyszłości. Jeśli usytuowanie budynku na to pozwala, wrota powinno się zaplanować w obu ścianach szczytowych.