Zgodnie z nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz z ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności, która w czwartek została uchwalona przez Sejm. w przypadkach gdy podwyżka przewyższać będzie dwukrotnie wysokość dotychczasowej opłaty rocznej, użytkownik wieczysty zapłaci w pierwszym roku jedynie opłatę równą dwukrotności dotychczasowej opłaty.

Natomiast nadwyżkę ponad dwukrotność opłaty gmina rozłoży na dwie równe części. Powiększą one opłatę roczną w następnych dwóch latach. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik będzie mógł spłacać podwyżkę przez 3 lata. O bonifikatach będzie decydowała sama gmina - informuje dziennik.

Dotychczas prawo ubiegania się o przekształcenie użytkowania we własność przysługiwało tylko tym, którzy mieli prawo użytkowania wieczystego mieszkań, a także gruntów, które były przeznaczone na cele rolne. Teraz będą mieli do tego prawo wszyscy, którzy o to wystąpią pod warunkiem, że dysponują prawem do użytkowania wieczystego co najmniej od sześciu lat, po wniesieniu opłaty uwłaszczeniowej. W przypadku gruntów skarbu państwa, które są oddane w użytkowanie wieczyste bonifikata ma wynosić 50 proc. Obecnie ustawa trafiła do Senatu.

Podobał się artykuł? Podziel się!