Jak udało się nam dowiedzieć, w tym roku w ofercie ANR znajduje się około 20 obiektów zabytkowych, które są sukcesywnie wystawiane na sprzedaż. Oferowane pałace i dwory mogą być przeznaczone pod usługi sportowo-rekreacyjne, hotelowe, konferencyjne i mieszkalne.

Już 26 maja w siedzibie Oddziału Terenowego ANR we Wrocławiu, odbędzie się przetarg na sprzedaż pałacu w Czerninie Dolnej (woj. dolnośląskie), wybudowanego pod koniec XIX wieku przez rodzinę Tschammerów. Wzniesiono go z cegły. Otaczają go dwie wieże. Ma trzy kondygnacje. Jego fasadę pokrywają bogate zdobienia, fryzy, ryzality i herb rodowy. Pałac stoi pośrodku parku. Grunt ma ponad 6 ha powierzchni. Cena wywoławcza wynosi 654 tys. zł. Od wartości pałacu (550 tys. zł) przysługuje 50% obniżka ceny, jeśli nabywca zobowiąże się do wyremontowania obiektu.

Natomiast 2 czerwca 2011 r. w siedzibie Oddziału Terenowego ANR w Poznaniu odbędzie się przetarg na sprzedaż Zespołu Pałacowo-Parkowego w Gaju Małym, w województwie wielkopolskim. Nieruchomość o powierzchni 5,1 ha została wyceniona na 1,05 mln zł. Jest to XIX-wieczny pałac wraz z parkiem, w którym znajduje się ponad 40 różnych gatunków drzew i krzewów.

Jak informuje Wojciech Adamczyk z Biura Prasowego ANR, obecnie Agencja stosuje 50 proc. obniżkę ceny sprzedaży uzyskanej na przetargu. Jednak skorzystanie z niej zależy od spełnienia odpowiednich warunków przez zainteresowanych. Nabywca jest zobowiązany do przedłożenia właściwemu oddziałowi terenowemu Agencji, w terminie ustalonym w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, nie dłuższym jednak niż 5 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży, dokumentów potwierdzonych przez konserwatora, określających zakres rzeczowy i wartość nakładów, które nabywca poniósł, realizując wskazania konserwatorskie w odniesieniu do nabytej nieruchomości zabytkowej.


Podobał się artykuł? Podziel się!