W Zasobie do rozdysponowania pozostało około 345 tys. ha, natomiast w dzierżawie znajduje się prawie 1 mln 840 tys. ha. Od początku swojej działalności Agencja sprzedała prawie 1,8 mln ha. Najwięcej gruntów do rozdysponowania znajduje się na terenach województw: zachodniopomorskiego (ponad 60 tys. ha), warmińsko-mazurskiego (prawie 50 tys. ha), lubuskiego (ponad 37 tys. ha), dolnośląskiego (prawie 36 tys. ha). Z kolei najmniej gruntów Agencja posiada w województwach: małopolskim (nieco ponad 5 129 ha), podlaskim i kujawsko-pomorskim (po ok. 7 000 ha).

Na koniec 2007 r. w dzierżawie znajdowało się prawie 1 mln 840 tys. ha (na koniec 2006 r. było to 1 mln 920 tys. ha). W roku ubiegłym Agencja przekazała w dzierżawę tylko niecałe 42 tys. ha (w 2006 r. – 80 tys. ha). Powierzchnia wydzierżawianych gruntów zmniejsza się od kilku lat. Spowodowane jest to wyczerpywaniem się większych zorganizowanych nieruchomości rolnych w Zasobie oraz faktem, że rolnicy, pomimo wysokich cen, są coraz bardziej zainteresowani zakupem gruntów na własność.

W roku ubiegłym w całym kraju odbyło się ok. 51 tys. przetargów, w tym ponad 46 tys. na sprzedaż i prawie 4 800 na dzierżawę gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Źródło: ANR

Podobał się artykuł? Podziel się!