Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało sprawozdanie za 2012 rok z realizacji przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

2012 roku spośród wszystkich 409 wydanych zezwoleń, 318 dotyczyło nabycia nieruchomości gruntowych, 80 - nabycia lokali mieszkalnych i użytkowych, a 11 nabycia udziałów i akcji w spółkach, będących właścicielem, bądź użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonych w Polsce.

Wśród 318 zezwoleń na nabycie nieruchomości gruntowych najwięcej, bo aż 218 dotyczyło nabycia nieruchomości rolnych i leśnych o łącznej powierzchni 1021,28 ha.

Wśród nieruchomości gruntowych największym zainteresowaniem cudzoziemców cieszyły się nieruchomości położone m.in. w województwach: dolnośląskim (łączna powierzchnia - 224,45 ha), małopolskim (łączna powierzchnia - 187,77 ha), pomorskim (łączna powierzchnia - 128,16 ha), wielkopolskim (łączna powierzchnia - 106,32 ha).

Natomiast wśród cudzoziemców, którzy otrzymali zezwolenie na kupno nieruchomości gruntowych, najczęściej reprezentowanym obywatelstwem i kapitałem był: niemiecki - 51 zezwoleń, ukraiński - 51 zezwoleń, holenderski - 25 zezwoleń, amerykański - 17 zezwoleń, białoruski - 17 zezwoleń.

Jeżeli chodzi o nieruchomości rolne i leśne, to w 2012 roku cudzoziemcy najczęściej uzyskiwali zezwolenie na ich zakup na terenie województw m.in.: dolnośląskiego (łączna powierzchnia - 222,01 ha), małopolskiego (łączna powierzchnia - 187,35 ha), pomorskiego (łączna powierzchnia - 127,08 ha), wielkopolskiego (łączna powierzchnia - 105,85 ha). Natomiast takie zezwolenia najczęściej otrzymały osoby fizyczne i prawne z Niemiec - 51 zezwoleń, Holandii - 25 zezwoleń, Ukrainy - 25 zezwoleń, Austrii - 15 zezwoleń, Francji - 13 zezwoleń.

W ubiegłym roku cudzoziemcy, spoza europejskiego obszaru gospodarczego, uzyskali 80 zezwoleń na nabycie lokali mieszkalnych położonych w strefie nadgranicznej oraz lokali użytkowych o łącznej powierzchni 4 890 m2. Najczęściej lokale były położone w województwach m.in. : pomorskim (łączna powierzchnia - 2264,11 m2), zachodniopomorskim (łączna powierzchnia - 721,22 m2), dolnośląskim (łączna powierzchnia - 590,05 m2). Cudzoziemcami najczęściej występującymi o zezwolenie na nabycie lokali byli obywatele: ukraińscy (28 zezwoleń), rosyjscy (15 zezwoleń) i armeńscy (9 zezwoleń).

Wśród 11 wydanych zezwoleń na nabycie udziałów i akcji w spółkach, będących właścicielem, bądź użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonych w Polsce, najwięcej zezwoleń otrzymały podmioty amerykańskie - 5 zezwoleń, ukraińskie - 2 zezwolenia, a białoruski, izraelski, japoński i turecki po 1 zezwoleniu.