Było to możliwe dzięki podpisaniu przez powiat płocki i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie aneksu do umowy zawartej w 2011 r. na sfinansowanie wykupu gruntów popowodziowych.

Jak poinformowała rzeczniczka starostwa Dagmara Kobla-Antczak, wykup gruntów zniszczonych przez powódź w gminie Słubice będzie prowadzony do końca 2012 r.

Grunty te, na które Wisła naniosła dwa lata temu grubą warstwę piachu i mułu rzecznego, po wykupieniu przez Skarb Państwa mają być sukcesywnie zalesiane.

Wcześniej, w 2011 r., wykupiono 7 nieruchomości o łącznej powierzchni ponad 16 ha za łączną kwotę prawie 817 tys. zł. Do wykupu pozostało jeszcze około 30 ha gruntów.

W kwietniu starostwo płockie wystąpiło do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o zwiększenie kwoty na wykup gruntów zniszczonych przez powódź w gminie Słubice o 181 tys. zł do kwoty 3 mln 593 tys. zł. Konieczność zwiększenia środków wynikała z nowych wycen gruntów popowodziowych. Chodziło m.in. o uwzględnienie inflacji, różnicy w cenach ziemi i opłat notarialnych. Poprzednie wyceny gruntów zniszczonych przez powódź w gminie Słubice utraciły ważność z końcem 2011 r.

Wykupu gruntów, po uzyskaniu zgody wojewody mazowieckiego, dokonuje starosta płocki ze środków zarezerwowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; starosta zawiera z rolnikami dwustronne umowy, które uwzględniają przekazanie gruntów w zarząd Lasom Państwowym.

W 2011 r. w ramach procedury sprzedaży gruntów na rzecz Skarbu Państwa konieczna okazała się korekta ich wcześniejszych wycen, gdyż w niektórych przypadkach uwzględniano wartość upraw czasowych, np. zboża, które było na polach w momencie powodzi. Tymczasem rolnicy dostali już odszkodowania w 2010 r. z tego tytułu. Korekty nie wymagały wyceny uwzględniające uprawy wieloletnie, czyli np. sady.

Podstawą wyceny gruntów jest ich wartość przed zniszczeniem. Rolnicy, którzy wystawiają grunty na sprzedaż, muszą przedstawić oświadczenie, że nie uzyskali wcześniej rekompensat bądź odszkodowania za grunty zniszczone przez powódź z innego źródła ze środków publicznych.

W 2010 r. powódź dotknęła gminę Słubice i sąsiednią Gąbin pod koniec maja, po przerwaniu przez Wisłę wału przeciwpowodziowego w Świniarach oraz na początku czerwca, gdy rzeką spływała druga fala wezbraniowa. W obu gminach zalanych zostało ponad 20 miejscowości i mniej więcej 6 tys. ha, zamieszkałych przez 4 tys. osób. Ewakuowano wtedy ponad 2,5 tys. osób oraz ponad 2,3 tys. zwierząt

Podobał się artykuł? Podziel się!