Tylko jak ciągniki ruszają na ulice, kalendarze polityków wypełniają się sprawami ważnymi dla rolników – uważają protestujący.

Komitet Protestacyjny Rolników Województwa Zachodniopomorskiego dokonał podsumowania realizacji postulatów zgłoszonych w Szczecinie 5 grudnia 2012 r., na początku 77-dniowego rolniczego protestu.

W kwestii najważniejszej - wprowadzenia moratorium na sprzedaż ziemi z Zasobu WRSP w woj. zachodniopomorskim  do czasu wejścia w życie rozwiązań prawnych gwarantujących skuteczną realizację podstawowego zadania ANR tj. tworzenia i poprawy struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych - zamiast moratorium na sprzedaż ziemi, w dniu 11 stycznia 2013 r.  podpisano ustalenia między organizacjami rolniczymi a ministrem rolnictwa, dotyczące zasad postępowania przy rozdysponowaniu nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Jak podkreślają protestujący, to było tylko prowizoryczne rozwiązanie problemu. Miała nastąpić współpraca w sprawie wypracowania nowych rozwiązań prawnych w ciągu miesiąca od zakończenia protestu.

Protestujący domagali się też uznania dzierżawy za pełnoprawną formę rozdysponowania gruntów z Zasobu WRSP  oraz zagwarantowanie możliwości kontynuacji dzierżawy  przez następców prawnych. Sprzedaż jest ciągle pierwszą w kolejności formą gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa – zauważają teraz, podając, że w tzw. „starych” krajach UE około 40 proc. gruntów rolnych jest użytkowane w formie najmu.

Objęcie tarczą antykorupcyjną  procesu gospodarowania gruntami z Zasobu WRSP oraz aktywnego udziału instytucji i organów państwowych w zwalczaniu patologii związanych z procesem rozdysponowania gruntów – domagali się protestujący rok temu. Zakończono kontrolę NIK, ale nic nie wiadomo na temat aktywności innych służb.

W obszarze spraw związanych z opodatkowaniem działalności rolniczej szczególnie bulwersuje  brak transparentności działań rządu – podsumowują protestujący realizację postulatu, w którym sprzeciwiali się wprowadzeniu  podatku dochodowego  w rolnictwie.