Komitet Protestacyjny Rolników  Województwa Zachodniopomorskiego wystosował list do premiera Donalda Tuska.

Popiera w nim akcję protestacyjną  prowadzoną od 10 czerwca przez Zarząd Regionu  NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego „przeciwko pogarszającej się z dnia na dzień sytuacji gospodarczo-społecznej regionu” oraz sprzeciwia się „zamykaniu kolejnych zakładów pracy, a co za tym idzie likwidacji miejsc pracy”. 

Protestujący stwierdzają:

„Istotną przyczyną systematycznie pogłębiającej się zapaści gospodarczej regionu jest również polityka wobec rolnictwa, będącego ważną gałęzią gospodarki Pomorza Zachodniego. Przyjmowane na szczeblu krajowym rozwiązania nie uwzględniają jego specyfiki,  odmienności modelu gospodarstw rolnych i stanu ich organizacji oraz kumulacji zjawisk w innych regionach kraju nie występujących.

    Sprzeciwiamy się dalszemu utrzymywanie sytuacji, w której mimo, że posiadamy 6 proc. użytków rolnych kraju otrzymujemy jedynie nieco ponad 3 proc. środków na działania inwestycyjne w ramach PROW. Za to ponosimy w około 20 proc. skutki „modulacji”, zastosowania współczynnika korygującego dla płatności bezpośrednich, czy wykonania planu finansowego ANR. Jeżeli doliczymy do tego transfer surowców  i środków pobieranych w naszym kraju w ramach dopłat, przez duże zagraniczne spółki, to wyłania się obraz kolonialnego traktowania naszego województwa. Jak w takiej sytuacji nasz region może się rozwijać – szczególnie jego tereny wiejskie?

    Stanowczo protestujemy przeciw polityce Pana Rządu, traktującej sprzedaż ziemi jako sposób na zwiększenie wpływów budżetowych. Ziemia nie jest surowcem lecz dobrem narodowym – częścią prastarego gospodarstwa jakim jest Polska. Rząd musi zachowywać się jak dobry gospodarz, a nie jak dorobkiewicz, który nie czuje w sobie żadnych głębszych wartości duchowych, dla którego ziemia to tylko surowiec, który można dowolnie eksploatować, którym można kupczyć.

    Domagamy się, pełnej realizacji postulatów zgłoszonych przez nasz Komitet w dniu 5 grudnia 2012r, szczególnie pilnego podjęcia prac nad przygotowaniem rozwiązań prawnych wzorowanych na innych krajach UE, ograniczających pełną swobodę obrotu ziemią rolniczą     i umożliwiających wspieranie rodzinnego charakteru gospodarstw rolnych, po 30 kwietnia 2016r.”

Podobał się artykuł? Podziel się!