To kolejna akcja podjęta w tym środowisku. Wiosną rolnicy wysunęli swoje postulaty po raz pierwszy. 18 czerwca 2012 r. podpisali  porozumienie z prezesem ANR, ale – jak twierdzą – nie jest ono realizowane. Dlatego wznowili protest.

Większość postulatów dotyczy sposobu rozdysponowania ziemi będącej w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych, ale rolnicy sprzeciwiają się też zapowiedziom rządu odnośnie do wprowadzenia podatku dochodowego i likwidacji KRUS. Chcą zdecydowanych działań rządu, zmierzających do wyrównania warunków konkurencji polskich rolników z europejskimi – w tym wyrównania dopłat bezpośrednich, zwiększenia limitu i pełnego zwrotu akcyzy. Domagają się też umożliwienia rolnikom przetwarzania własnych surowców gospodarczych i ich sprzedaży oraz skutecznego powstrzymania GMO.

Jak dotąd, niewiele udało się ustalić. Rolnicy podpisali wprawdzie porozumienie z ministrem rolnictwa, ale rozmowy nie są zakończone, a tylko zawieszono je na dwa-trzy tygodnie. Potem mają być kontynuowane. Podpisane porozumienie dotyczy postulatów związanych z rozdysponowaniem ziemi i wymaga zmian w przepisach. 

Rolnicy wciąż przebywają wraz z maszynami pod siedzibą OT ANR w Szczecinie, nie blokują jednak  ruchu w mieście.

Do szczecińskiego protestu przyłączyli się rolnicy z innych regionów, poparły go organizacje rolnicze.

POSTULATY

Postulaty Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego (grudzień 2012 r.)

Brak realizacji większości ustaleń z dnia 18 czerwca i 04 lipca 2012 r., dokonanych w trakcie spotkań z Prezesem ANR oraz Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zmusił Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny Rolników Województwa Zachodniopomorskiego do przeprowadzenia w Szczecinie w dniu 05 grudnia 2012 roku, kolejnej akcji protestacyjnej.

Domagamy się:

1. Wprowadzenia moratorium na sprzedaż ziemi z Zasobu WRSP w woj. zachodniopomorskim do czasu wejścia w życie rozwiązań prawnych gwarantujących skuteczną realizację podstawowego zadania ANR tj. tworzenia i poprawy struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych.

2. Uznania dzierżawy za pełnoprawną formę rozdysponowania gruntów z Zasobu WRSP oraz zagwarantowanie możliwości kontynuacji dzierżawy przez następców prawnych.

3. Objęcie tarczą antykorupcyjną procesu gospodarowania gruntami z Zasobu WRSP oraz aktywnego udziału instytucji i organów państwowych w zwalczaniu patologii związanych z procesem rozdysponowania gruntów.