KPRZ wystosował komunikat, w którym zapowiada akcję protestacyjną 11 września i prosi o jej poparcie:

11 września 2013 r., pod hasłem „Dość lekceważenia społeczeństwa!” wszystkie centrale pracowniczych związków zawodowych rozpoczną w Warszawie wielką akcję protestacyjną. Decyzję o przyłączeniu się do akcji podjęła także Rada Krajowa NSZZ RI „Solidarność”.

W dniu 11 września 2013 r. (środa) w Warszawie, przed sześcioma ministerstwami, będą pikietowali związkowcy z NSZZ „Solidarność”, OPZZ oraz Forum Związków Zawodowych. Komitet Protestacyjny Rolników Województwa Zachodniopomorskiego przyłączy się do warszawskiego protestu w Szczecinie. W miejscu, gdzie trwaliśmy przez 77 dni zimowego protestu, skupiając oczy rolniczej Polski. Akcję, przed Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim (Wały Chrobrego), przeprowadzimy 11 września br. (środa) o godz. 12.00. Apelujemy do środowisk rolniczych  województwa zachodniopomorskiego i mieszkańców Szczecina o przyłączenie się do naszego protestu.

Z pracowniczymi związkami zawodowymi łączy nas główny postulat protestu – domagamy się rzeczywistego, a nie pozorowanego dialogu społecznego:

- Rząd wykorzystuje Trójstronną Komisję do firmowania swoich rozwiązań bez jakichkolwiek negocjacji. Prace nad postulatami zgłaszanymi przez związki zawodowe nie są podejmowane. W obszarze rolnictwa jest jeszcze gorzej. Stała płaszczyzna dialogu w ogóle nie istnieje. Nowe rozwiązania prawne są przyjmowane praktycznie bez konsultacji. Przez sześć lat sprawowania swojej funkcji Premier Donald Tusk ze środowiskiem rolniczym nie spotkał się ani razu. Wszelkie postulaty są przekazywane ministrowi rolnictwa, mimo, że jego kompetencje (zakładając dobrą wolę) nie wystarczają  do ich rozwiązanie.

 Obecnie dialog to fikcja!

 - Koalicja rządząca ogranicza podstawowe prawa obywateli, w tym prawo do zgromadzeń czy prawo do referendów obywatelskich.

 Przyłączamy się również do żądania:

1. Zmiany prawa o referendach ogólnokrajowych – po zebraniu 500 tys. podpisów referendum ma być obligatoryjne dziś decyduje Sejm, który odrzucił np. wniosek o referendum emerytalne, pod którym zebrano 2,5 mln. podpisów).

2. Zaprzestania likwidacji szkół i przerzucania finansowania szkolnictwa publicznego na samorządy, a także wprowadzenia pakietu zmian poprawiających funkcjonowanie ochrony zdrowia i dostęp do bezpłatnej edukacji.