Suwalska filia olsztyńskiego oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych sprzedała w 2012 r. 8 tys. 139 ha, z czego na warunkach preferencyjnych, z rozłożeniem na raty - 3 tys. 380 ha.

Zastępca dyrektora ANR w Suwałkach Henryk Bogdan powiedział, że rolnicy mogą jeszcze kupić w 2013 roku ziemię na specjalnych warunkach. Rolnicy wpłacają tylko 10 proc. wartości kupionych gruntów, a reszta zostaje rozłożona na 15 lat. Oprocentowanie wynosi 2 proc.

- To bardzo dobre warunki i prawdopodobnie to ostatnia szansa, by z nich skorzystać - dodał Bogdan.

W zasobach agencji w Suwałkach znajduje się jeszcze ok. 77 tys. ha nieruchomości rolnych, które mogą być sprzedane. W 2013 r. Agencja planuje zbyć ok. 7 tys. 350 ha, z tego na warunkach preferencyjnych ok. 5 tys. 900 ha.

- Widzimy duży wzrost zainteresowania zakupem ziemi właśnie na tych preferencyjnych warunkach, dlatego liczymy, że możemy sprzedać więcej gruntów, niż założyliśmy w planach - powiedział Bogdan.

Plany ANR poznała już Podlaska Izba Rolnicza, która otrzymała szczegółowe wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wiceprezes Izby Ryszard Łapiński powiedział dzisiaj, że informacje są rozpowszechniane wśród lokalnych rolników, by mieli szansę na zakup ziemi i na powiększenie swoich rodzinnych gospodarstw. Informacje trafiają do powiatowych biur Podlaskiej Izby Rolniczej, gmin, sołtysów, a za ich pośrednictwem - do rolników.

Łapiński dodał, że w regionie nie zdarzają się takie sytuacje jak np. w Zachodniopomorskiem, gdzie ziemię kupowały tzw. firmy słupy.

18 stycznia prezes ANR zmienił przepisy dotyczące obrotu ziemią z zasobów Agencji, realizując ustalenia zawarte między szefem resortu rolnictwa, kierownictwem ANR a protestującymi rolnikami w Zachodniopomorskiem. Znowelizowane zarządzenia prezesa ANR dotyczą sprzedaży nieruchomości, zasad ich dzierżawy oraz zabezpieczenia należności ANR. Zmiany mają na celu uspołecznienie rozdysponowania gruntów rolnych na przetargach ograniczonych oraz uszczelnienie systemu sprzedaży. Skorzystać mają na nich rolnicy indywidualni, którzy chcą powiększyć gospodarstwa rodzinne.

ANR w Suwałkach obejmuje swoim zasięgiem woj. podlaskie i wschodnią część woj. warmińsko-mazurskiego. Ceny gruntów wahają się w tym regionie od 10 tys. zł do 40 tys. zł. Najniższe ceny są w powiatach augustowskim, sokólskim i siemiatyckim. Najdrożej za grunty płacili rolnicy w powiecie zambrowskim i kolneńskim.

Podobał się artykuł? Podziel się!