Pisaliśmy o tym w październiku. O zmianę prawa w tym zakresie upomniała się Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich.

Jej wątpliwości podzieliło Ministerstwo Infrastruktury.

- W sprawie wywłaszczenia nieruchomości na rzecz gminy (ściślej: braku możliwości zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, jeżeli wywłaszczenia dokonano pod rządami ustawy z 1985 r. na rzecz gminy, a nie Skarbu Państwa - art. 216 ust. 2 pkt. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami) (sprawa RPO-647386/10, wystąpienie RPO z dnia 23.09.2011 r.) pismem z dnia 26.10.2011 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury podzielił opinię Rzecznika Praw Obywatelskich o niezgodności art. 216 ust 2 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, dotyczącego zwrotu nieruchomości przejętych na rzecz Skarbu Państwa na podstawie ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości z art. 32 ust 1 Konstytucji RP i poinformował, że dostrzega zasadność nowelizacji tego przepisu - wyjaśnia Anna Kabulska z Wydziału Komunikacji Społecznej Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. - Ze względu jednak na wąski zakres przedmiotowej materii, a także z uwagi na ekonomię procesu legislacyjnego, odpowiednie propozycje zmian zostaną opracowane w wypadku podjęcia prac nad projektem nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Sprawa jest monitorowana przez RPO, przygotowywane będą kolejne pisma w tej sprawie.

Jak się dowiadujemy, w połowie grudnia Stanisław Trociuk, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, skierował do Sławomira Nowaka, obecnego ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, pytanie o termin zakończenia prac: (...) uprzejmie proszę o jednoznaczną deklarację w zakresie terminu podjęcia i zakończenia prac nad przedmiotową zmianą art. 216 ust. 2 pkt 3 ustawy, ponieważ jego obowiązywanie w niezmienionej formie, w sposób negatywny oddziałuje na sytuację prawną dużej grupy obywateli, dotkniętych nierównością sankcjonowaną ewidentnie niekonstytucyjnym przepisem.

Podobał się artykuł? Podziel się!