Niemcy

Ceny ziemi rolniczej w Niemczech są bardzo zróżnicowane. W starych landach ziemia jest ponad dwa razy droższa niż w byłym NRD. Tendencja ta utrzymuje się od lat. Tradycyjnie najdroższa jest ziemia w Bawarii. Mimo to tendencje wzrostowe cen ziemi dotyczą zarówno starych jak i nowych landów, a różnica między cenami w nich zmniejszają się.

W 2014 r. średnia cena ziemi w Bawarii wynosiła 39 797 euro/ha i była o 25 proc. wyższa niż w 2012 r. W Nadrenii Westfalii ziemia kosztowała średnio 33 951 euro/ha. Na trzecim miejscu była Dolna Saksonia z ceną 25 181 euro/ha. Najtańsza ziemia rolnicza była w Turyngii ze średnią ceną 8191 euro/ha, Brandenburgii - 8533 euro/ha i Saksonii - 9211 euro/ha. Według IERiGŻ-PIB, średnia cena ziemi rolniczej w całych Niemczech wyniosła w 2014 r. 18 099 euro/ha. Największe areały zostały sprzedane w nowych landach. Średnia wielkość sprzedanego areału wynosiła 2,37 ha.

Za główne przyczyny wzrostu cen gruntów rolnych w Niemczech uważany jest regionalny wzrost cen w dawnych krajach związkowych, niski poziom stóp procentowych, brak możliwości uzyskania wysokich dochodów z inwestycji lub wysokich dochodów z alternatywnych źródeł energii oraz dążenie rolników do powiększania gospodarstw w celu utrzymania konkurencyjności.

W Niemczech nad obrotem państwowymi nieruchomościami rolnymi czuwa Federalne Ministerstwo Finansów Spółki Użytkowania i Zarządu Gruntami. Do końca 2014 r. Zajmuje się ono reprywatyzacją, sprzedażą i dzierżawą gruntów. Do końca 2015 r. wskaźnik reprywatyzacji gruntów rolnych wzrósł do 83,9 proc. Prywatyzacja ma zakończyć się do końca 2025 r.

Do 2009 r. grunty z 35 procentową zniżką od ceny rynkowej rolne mogli nabywać wywłaszczeni właściciele i dzierżawcy. Od 2010 r. obowiązują nowe zasady sprzedaży dla dzierżawców, dzięki którym mogą oni nabywać ziemię bez przetargu w ramach tzw. zakupu bezpośredniego. Maksymalny areał zakupu dzierżawionego gruntu nie może przekroczyć 450 ha, a w Saksonii-Anhalt 100 ha.

Dania

Według IERiGŻ-PIB, w Danii są dwa rynki ziemi rolniczej: wolny i rodzinny polegający na odpłatnym przeniesieniu własności na następcę przy przechodzeniu właściciela gospodarstwa rolnego na emeryturę. W 2014 r. średnia cena gruntu rolnego na wolnym rynku osiągnęła 23 200 euro/ha, a w obrocie rodzinnym 18 100 euro/ha. W stosunku do 2013 r. cena w obrocie rodzinnym spadła o 5,9 proc., w wolnorynkowym wzrosła o 4,2 proc.