W zastępstwie chorego Jerzego Chróścikowskiego przewodniczącego Senackiej Komisji Rolnictwa, obrady prowadził senator Ireneusz Niewiarowski. W posiedzeniu komisji gościnnie uczestniczyli między innymi: europoseł Janusz Wojciechowski oraz przedstawiciele NSZZ RI „Solidarność" - Zbigniew Obrocki, Edward Kosmal, Jan Białkowski i Artur Mackiewicz.

Informację na temat wyników kontroli przedstawił Jarosław Staniszewski dyrektor szczecińskiego oddziału NIK. Kontrola, poprzedzona 77 - dniowym protestem rolników w Szczecinie na przełomie 2012 / 2013 roku, objęła lata 2011- 2013 (do 30.04).
W wyniku kontroli NIK stwierdziła następujące nieprawidłowości:

1) Nierzetelna realizacja jednego z podstawowych zadań określonych w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, dotyczącego poprawy struktury obszarowej gospodarstw rolnych. Określając nieruchomości do sprzedaży Oddziały nie uwzględniały zróżnicowania wielkości gospodarstw.

2) Brak przeciwdziałania występowaniu nadmiernej koncentracji nieruchomości na prywatnoprawnym ( wtórnym) rynku obrotu. W latach 2011- 2012, po nieskorzystaniu przez Oddział w Szczecinie ze swoich uprawnień - 2,3 proc. (12 z 509) nabywców wykupiło, aż 33,7 proc. (9.835 ha) powierzchni nieruchomości oferowanych w województwie zachodniopomorskim na rynku wtórnym.

3) Gospodarując powierzonym majątkiem Skarbu Państwa, nie zapewniono niezbędnej przejrzystości działań związanych z wyborem nieruchomości rolnych Zasobu do sprzedaży. W oddziałach, w oparciu o zasady określone w Wytycznych Prezesa ANR, nie opracowano procedur typowania konkretnych nieruchomości do sprzedaży, w tym m.in. ustalania ich powierzchni, wskazania inicjatora i powodów jej sprzedaży.

  • System kwalifikacji do udziału w przetargu ograniczonym nie wyklucza osób, które spełniając kryteria uczestnictwa, kupują nieruchomości rolne w innym celu niż na powiększenie własnego gospodarstwa rodzinnego.
  • Komisje przetargowe, mimo iż zgodnie z przepisami ustalały kandydatów na nabywców nieruchomości Zasobu, sprzedawanych w przetargach ograniczonych, to kwalifikowanie części kandydatów wzbudzało wątpliwości, co do zasadności ich udziału w postępowaniach.
  • Agencja dopuszczała do przetargów m.in.: