Sąd wyznaczył wojewodzie śląskiemu dwumiesięczny termin na wydanie decyzji w sprawie wniosków Jacka G. i Janiny R. o potwierdzenie prawa do rekompensaty. Wojewodowie, którzy mają do rozpatrzenia bardzo dużo podobnych wniosków zwlekali z ich rozpatrzeniem - mieli ich za dużo. RPO również interweniował w tej sprawie.

Wojewoda śląski przekonywał m.in., że ustawa zabużańska zawiera inne rozwiązania niż k.p.a. Na przykład zgodnie z jej art. 6 ust. 6 organ ma sześć miesięcy na wezwanie do uzupełnienia wniosku, informuje dziennik.

– To błędne stanowisko. W sprawach zabużańskich należy stosować przepisy k.p.a., a terminy wskazane w art. 35 są wiążące. – stwierdził NSA. 

Dla załatwienia spraw szczególnie skomplikowanych przepis ten przewiduje termin dwumiesięczny. 


Podobał się artykuł? Podziel się!