Jak podkreślają dolnośląscy rolnicy, dzierżawa jako jeden ze sposobów rozdysponowania gruntów rolnych, powinna obowiązywać i nie może stwarzać ograniczeń w użytkowaniu gruntów dzierżawcom.

Zdaniem Dolnośląskiego Samorządu Rolniczego, umowy dzierżaw powinny być przedłużane. Oczywiście, jeżeli dzierżawca dochowuje warunków zawartych w umowie.

Tym, czasem coraz częściej dochodzi do sprzedaży dzierżawionych gruntów trakcie trwania umowy dzierżawy innym podmiotom, co jak zaznacza Tadeusz Jakubowski, dyrektor Biura Dolnośląskiej Izby Rolniczej nie sprzyja działaniom związanym z racjonalnym zagospodarowaniem mienia zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych.

Źródło: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!