Wśród hodowców bydła popularne są obory wyposażone w zgarniacze delta do usuwania odchodów oraz rozwiązania oparte na rusztach. Obiekty z płytką ściółką są coraz rzadziej wybierane i ograniczają się do mniejszych obór oraz cielętników i bukaciarni. Wynika to z faktu, że wiele gospodarstw utrzymujących bydło mleczne nie ma wystarczającego areału, aby oprócz kukurydzy i traw zasiewać wystarczającą ilość zbóż, z których oprócz ziarna uzyskiwana byłaby słoma.

Niedostateczna ilość słomy przekładała się i nadal przekłada na decyzje hodowców, którzy stawiając nowe obiekty, chętnie wybierają systemy bezściołowe. Najnowszym trendem jest połączenie systemu usuwania odchodów za pomocą zgarniacza typu delta z wykorzystaniem sieczki ze słomy pomieszanej z wapnem do zaścielania legowisk. To rozwiązanie nie jest jednak wolne od wad.

POMPY DO GNOJOWICY

Gnojowica pochodząca z takich obór cechuje się zawartością suchej masy na poziomie 12-13 proc. Jest to na tyle wysoka wartość, że utrudnia korzystanie z wozów asenizacyjnych oraz pomp do usuwania gnojowicy. Widać to szczególnie po spadku wydajności pomp wirowych, których sprawność jest niższa z racji większej gęstości cieczy. W takiej sytuacji sprawdzają się pompy Rutza, zwane również kłykciowymi. Ich zapotrzebowanie na moc jest jednak większe niż pomp rotacyjnych i wynosi nawet kilkadziesiąt kW. Z tej racji do napędzania pomp kłykciowych wykorzystuje się napęd WOM ciągnika.

Negatywnym skutkiem stosowania materacy słomiano-wapiennych jest również tworzenie się osadu na dnie zbiornika, podobnie jak ma to miejsce w przypadku gnojowicy uzyskiwanej od trzody chlewnej. Dotyczy to obór, w których materace zostały przygotowane z nieodpowiedniego materiału. Wapno o zbyt dużej wielkości cząstek szybko opada, co wymaga od rolników częstego mieszania oraz wywożenia odchodów. Można temu zapobiec poprzez stosowanie surowca wapiennego o odpowiedniej miałkości.

Zwiększenie gęstości gnojowicy zauważalne jest również na fermach trzody chlewnej, w których z pobudek ekonomicznych ogranicza się zużycie wody. Oszczędność widoczna jest w gospodarstwach wielkotowarowych i to właśnie tam zdarzają się problemy spowodowane zbyt gęstą gnojowicą.

Jednym z rozwiązań problemu zbyt dużej zawartości suchej masy w gnojowicy i przy okazji sposobem na zdobycie ściółki na legowiska są separatory.

Urządzenia te służą do odzyskiwania cząstek organicznych znajdujących się w odchodach. Stosowanie separatu może być jednak lokalnie ograniczone z powodu negatywnego nastawienia do tego rodzaju ściółki przez niektórych powiatowych lekarzy weterynarii.