Oprócz sprzedaży, Agencja w 2011 roku trwale rozdysponowała, głównie poprzez nieodpłatne przekazanie uprawnionym podmiotom, ponad 14 tys. ha. Ogółem z zasobów ziemi państwowej ubyło w minionym roku niemal 140 tys. ha.

Tak istotny wzrost sprzedaży to rezultat przeprowadzonych zmian proceduralnych i organizacyjnych wewnątrz Agencji, które zaowocowały wzrostem efektywności i przejrzystości działania oraz przyspieszeniem realizacji zadań – zapewnia Biuro Rzecznika Prasowego ANR. W 2011 roku Agencja przeprowadziła ponad 93,5 tys. przetargów, w tym ponad 92,5 tys. na sprzedaż.

W 2008 roku liczba przetargów była prawie  o połowę mniejsza – wyniosła niecałe 52 tys. Agencja zwiększyła także ofertę w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawców i byłych właścicieli nieruchomości. Procedury sprzedaży objęły w minionym roku ponad 300 tys. ha państwowych gruntów.

Osiągnięcie takich wyników nie byłoby możliwe, gdyby oferta Agencji nie spotkała się z zainteresowaniem kontrahentów, głównie rolników. Dzięki korzystnym cenom zbytu większości produktów rolnych w okresie ostatnich dwóch lat, w rolnictwie znalazły się środki na zakup ziemi. Popyt wspierany był także przez preferencyjne kredyty na zakup ziemi z dopłatami do oprocentowania z ARiMR, a także przez wykorzystywanie przez ANR możliwości sprzedaży gruntów na raty zapewnia komunikat.

Podobał się artykuł? Podziel się!