krok wstępny – inwentaryzacja

Niezbędnym pierwszym krokiem będzie inwentaryzacja budowlana. Polega ona na wykonaniu pomiarów i sporządzeniu szkicowych rysunków mówiących o głównych elementach konstrukcji istniejącego budynku. Takie podstawowe informacje jak odległość między ścianami nośnymi i słupami, pozwolą wstępnie zorientować się, jaką powierzchnią będziemy dysponować. Z pośród wszystkich zebranych informacji to szerokość wewnątrz budynku, czyli odległość między ścianami zewnętrznymi, będzie pierwszym w kolejności czynnikiem przesądzającym o dalszych pracach projektowych. Jest też najważniejszym wymiarem dla prac adaptacyjnych. To z szerokości budynku będzie wynikała wielkość głównego pomieszczenia inwentarskiego. Mając takie podstawowe informację można skorygować pierwotne plany odnośnie zmian profilu produkcji, bądź zwiększenia chowu i dopasować je do rzeczywistych możliwości powierzchniowych.

Jest sprawą oczywistą, że im budynek jest szerszy, tym daje większe możliwości adaptacji. Jednak w budynkach wąskich Istnieje granica możliwości rozplanowania stanowisk dla zwierząt. Można przyjąć, że budynki węższe niż 4,2 m nie nadają się do adaptacji na obiekty inwentarskie dla bydła, ponieważ zabraknie miejsca na najprostsze ciągi technologiczne. Przy tak minimalnej szerokości można jedynie stworzyć oborę ściółkową z jednym rzędem stanowisk tak zwanych „krótkich” o długości 160 cm. Bardzo wąski korytarz paszowy pozwala jedynie na ręczne donoszenie paszy. Również usuwanie obornika będzie możliwe przy użyciu tylko narzędzi ręcznych.

RysBmin

Autor: Z. Siwulec

Opis: Przy wyburzaniu wewnętrznych ścian nośnych, warto zachować krótkie ich odcinki długości ok. 1 metra przylegające bezpośrednio do ścian zewnętrznych. Pozwoli to utrzymać sztywność budynku.

Budynki węższe niż 4,2 m w świetle ścian wewnętrznych mogą jednak okazać się w pełni się przydatne dla hodowli trzody chlewnej i małych zwierząt.

ocena stanu technicznego