Jedną z takich technologii jest osuszanie wilgotnych murów metodą termoiniekcji. Sposób ten może mieć zastosowanie w sytuacji, kiedy izolacja pozioma uległa zestarzeniu lub jej w ogóle nie ma. Stan taki jest bardzo niekorzystny dla budynku. Materiały budowlane, a zwłaszcza cegła, mają porowatą strukturę. Jest w nich mnóstwo szczelin i mikroskopijnych porów. Woda ma naturalną właściwość wnikania w takie miejsca nawet, jeśli prowadzi to w kierunku pionowym do góry. W fizyce nazywa się to kapilarnym podciąganiem wody. W budynku zaś woda w ten naturalny dla niej sposób jest swobodnie podciągana z gruntu na wyższy poziom. W dłuższym okresie czasu zjawisko to zawsze niekorzystnie oddziałuje na budynek, prowadzi do pogorszenia stanu sanitarnego – pojawiają się ciemne naloty, zagrzybienie i pleśń, a wilgotne ściany łatwo przemarzają.

Aby przerwać to zjawisko, należy w takiej zawilgoconej ścianie stworzyć poziomą przegrodę, która trwale przetnie wędrówkę wilgoci ku górze.
osuszenie
W pierwszej fazie prac wykonawczych należy ją osuszyć. W tym celu wyznacza się poziomy pas w którym docelowo będzie wykonywane uszczelnienie. W dwóch poziomych rzędach odległych w pionie o 20 cm nawierca się otwory o średnicy 20 mm. Do otworów tych za pomocą specjalnego zestawu przewodów rurowych wdmuchuje się gorące powietrze. Następuje szybkie wyparowanie wilgoci z muru które w sumie trwa kilkadziesiąt godzin. Dla potrzeb uszczelnienia ścianę uznaje się za suchą, jeśli jej poziom wilgotności obniżył się do ok. 5 proc.
uszczelnianie
W drugim etapie prac do nawierconych otworów (już w suchej ścianie) wprowadza się preparat uszczelniający. W tym właśnie celu otwory wykonane są pod kątem 30°do poziomu ze spadkiem w głąb ściany. Przy takim ułożeniu preparat wprowadzony do kanałów nie wypłynie z powrotem na zewnątrz. Ważne jest, aby wniknął na pełną grubość ściany, wypełnił wszelkie pory i szczeliny, które do tego czasu zajmowała woda.

Wykonaną w ten sposób izolację nazywa się poziomą blokadą hydrofobową. Użyty tu preparat to płynna żywica, której naturalną właściwością jest odpychanie cząsteczek wody, czyli hydrofobowość. Pozioma izolacja przeciwwilgociowa zaczyna tu działać prawie natychmiast, ponieważ nastąpiło przerwanie podciągania wody ku górze. Od tej pory nie będzie już dopływu nowej wilgoci do murów powyżej wykonanej izolacji, dlatego stopień ich zawilgocenia będzie stopniowo się zmniejszał. Teraz można będzie przystąpić do prac remontowych, zrywania starych tynków i układania nowych, malowania. Podłożem dla rozwoju grzybów i pleśni jest wilgoć, stąd nie ma już obawy o nawrot tej choroby murów.

Podobał się artykuł? Podziel się!