Jak informuje WIR, spotkanie było kontynuacją wcześniej nawiązanej współpracy, wynikającej z realizacji zadań statutowych obu instytucji. Dotyczyło możliwości rozdysponowania nieruchomości pochodzących z 30 proc. wyłączeń gruntów z umów dzierżawy oraz wypracowania rozwiązań wynikających z zarządzeń prezesa ANR z 16 i 18 stycznia 2013 r.

Na spotkanie zaproszono również Piotra Florka, wojewodę wielkopolskiego, Marka Woźniaka, marszałka województwa wielkopolskiego oraz Ryszarda Majewskiego, przewodniczącego Komitetu Protestacyjnego Rolników i NSZZ „S” RI w Wielkopolsce.

Dyrektor OT ANR Sławomir Pietrzak poinformował o ofercie rozdysponowania nieruchomości rolnych na terenie województwa wielkopolskiego w 2013 roku oraz odpowiadał na pytania członków WIR.

W trakcie spotkania uzgodniono następujące kwestie:

•             ANR przygotuje i będzie aktualizowała ofertę sprzedaży gruntów, z uwzględnieniem preferencji kredytowych rolników,

•             ANR przeprowadzi oględziny nieruchomości rolnych będących w dzierżawie, pod kątem ich aktualnego stanu,

•             ANR zacieśni współpracę z organizacjami społecznymi, w tym Wielkopolską Izbą Rolniczą i innymi organizacjami społeczno-zawodowymi działającymi na terenie Wielkopolski poprzez wiodącą rolę samorządu rolniczego w zakresie optymalnego procesu sprzedaży ziemi na terenie naszego województwa,

•             ANR przedstawi przygotowany plan oferty gruntów inwestycyjnych, gdzie będzie wymagana zgoda Wielkopolskiej Izby Rolniczej na odrolnienie, zgodnie z ustawą o izbach rolniczych,

•             ANR udostępni Wielkopolskiej Izbie Rolniczej informacje na temat gruntów wyłączonych z umów dzierżawy i przeznaczonych na sprzedaż w podziale na poszczególne powiaty i gminy,

•             Pracownicy ANR będą uczestniczyć w spotkaniach z rolnikami w celu przekazania szerszej informacji członkom WIR na temat gruntów wydzielonych do sprzedaży w danych powiatach i gminach (koordynacja spotkań poprzez Biuro Wojewódzkie WIR),

•             Członkowie WIR będą zasiadali w komisjach przetargowych. Członkami izb rolniczych z mocy ustawy są wszystkie osoby fizyczne i prawne, które są płatnikami podatku rolnego lub dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej,