Jak poinformowała rzeczniczka starostwa płockiego Dagmara Kobla-Antczak, pozostali właściciele gruntów, na które w czasie powodzi Wisła naniosła piach, nie zgadzają się na sprzedaż za kwotę proponowaną obecnie przez Skarb Państwa.

Właściciele ci nadal domagają się uwzględnienia w wycenie gruntów upraw jednorocznych i wartości nieruchomości sprzed powodzi. W efekcie do wykupienia pozostało w sumie 58,5 ha gruntów, położonych w gminie w Słubice, w sąsiedztwie Wisły.

Kobla-Antczak zaznaczyła, że podpisanie umów jeszcze w tym roku - jeżeli zostaną spełnione wszystkie formalności - zadeklarowały wstępnie kolejne trzy rodziny. Dodała, że dwie rodziny, do których należą grunty zasypane piaskiem z Wisły, podjęły się rekultywacji we własnym zakresie i definitywnie zrezygnowały ze sprzedaży własności na rzecz Skarbu Państwa.

W lutym 2011 r. porozumienie w sprawie wykupu 82 ha popowodziowych gruntów od rolników z gminy Słubice przez Skarb Państwa podpisało starostwo płockie, samorząd gminy, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Nadleśnictwo Łąck. Była to pierwsza w Polsce tego typu umowa, dotycząca terenów dotkniętych powodzią. Po szczegółowej analizie obszaru zniszczeń projektem objęto ostatecznie 69 ha gruntów. Wykupione przez Skarb Państwa tereny zostaną przeznaczone do zalesienia.

Według mazowieckiego urzędu wojewódzkiego, w ramach procedury sprzedaży gruntów na rzecz Skarbu Państwa konieczna okazała się korekta ich wcześniejszych wycen, gdyż w niektórych przypadkach uwzględniano wartość upraw czasowych - np. zboża - znajdujących się na polach w momencie powodzi, tymczasem rolnicy z tego tytułu dostali już odszkodowania w 2010 r. Korekty nie wymagały wyceny uwzględniające uprawy wieloletnie, jak np. sady.

Podstawą wyceny gruntów jest ich wartość przed zniszczeniem przez powódź. Rolnicy, którzy wystawiają grunty na sprzedaż, muszą przedstawić oświadczenie, że nie uzyskali wcześniej rekompensaty bądź odszkodowania za grunty zniszczone przez powódź z innego źródła ze środków publicznych.

Wykupu gruntów, po uzyskaniu zgody wojewody, dokonuje starosta płocki ze środków zarezerwowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; starosta zawiera z rolnikami dwustronne umowy, które uwzględniają przekazanie gruntów w zarząd Lasom Państwowym do zalesienia.

W 2010 r. powódź dotknęła gminę Słubice i sąsiednią gminę Gąbin pod koniec maja, po przerwaniu przez Wisłę wału przeciwpowodziowego w Świniarach oraz na początku czerwca, gdy rzeką spływała druga fala wezbraniowa. W obu gminach zalanych zostało ponad 20 miejscowości i około 6 tys. ha zamieszkanych przez około 4 tys. osób. Ewakuowano wtedy ponad 2,5 tys. osób oraz ponad 2300 sztuk zwierząt.

Podobał się artykuł? Podziel się!