Zanim podejmie się decyzję o budowie kanału gnojowego w budynku adaptowanym na cele inwentarskie, należy sprawdzić, czy są możliwości techniczne takiej inwestycji. Pierwszym krokiem będzie więc inwentaryzacja budowlana, czyli w tym wypadku wykonanie pomiaru szerokości budynku między ścianami nośnymi i słupami oraz głębokości fundamentów.

Przy minimalnej szerokości wewnątrz budynku 5,4 m można wygospodarować jeden rząd krótkich stanowisk dla krów, długości 1,6 m, i wprowadzić prostą mechanizację: wózek do zadawania pasz i szuflę mechaniczną do zgarniania obornika. Jednak przy takiej szerokości budynku zamiast szufli można już wykonać kanał do samospławiania gnojowicy, przykryty rusztem.

Jeśli planowany kanał ma przechodzić w sąsiedztwie elementów konstrukcyjnych budynku, jak ściany nośne i słupy, niezbędna jest znajomość głębokości posadowienia ich fundamentów.

Aby wykonać pomiar – od podłoża fundamentów do poziomu istniejącej posadzki – konieczna będzie tak zwana odkrywka. Polega ona na wykopaniu niewielkiego dołu przy samej ścianie czy słupie na całą głębokość fundamentu. Przy okazji odkrywki uzyska się również informację o warstwach podłogowych, co przyda się przy projektowaniu korytarzy i stanowisk dla zwierząt.

Dwa kanały
Stosuje się dwa rodzaje kanałów gnojowych. Przy metodzie okresowego, np. cotygodniowego spławiania gnojowicy, kanał spełnia funkcję czasowego zbiornika na odchody. Jego głębokość powinna wynosić 60–80 cm, zaś dno należy wykonać ze spadkiem 0,5–1 proc. w kierunku spływu. Oznacza to, że na długości np. 20 m kanał zagłębi się o dodatkowe 10–20 cm.

Drugi rodzaj kanału, obecnie powszechnie zalecany, zapewnia ciągłe odprowadzanie gnojowicy metodą samospływu. Kanał powinien mieć w tym wypadku głębokość od 60 do 100 cm. Dno takiego kanału wykonane jest poziomo, bez spadku, zaś jego ujście jest ograniczone progiem o wysokości kilkunastu centymetrów. Dzięki niemu na dnie kanału ciągle utrzymuje się warstwa cieczy, po której spływa gnojowica. Wykonując wykop pod oba typy kanałów, należy pamiętać o dodaniu 20 cm do głębokości wynikającej z wymiarów kanału, na żelbetową płytę denną.