Średnią cenę sprzedaży 1 hektara gruntów rolnych w III kw. 2014 r. określono na podstawie zawartych w tym czasie prawie 2,9 tys. umów i sprzedanych prawie 23,3 tys. ha gruntów. Cena 1 ha gruntów rolnych przekroczyła poziom 30 tys. zł jedynie w 3 województwach: wielkopolskim - 38 626 zł/ha, śląskim - 38 417 i opolskim - 36 122 zł/ha. Natomiast najtańsza ziemia rolna była w województwach: świętokrzyskim - 13 993 zł/ha, podlaskim - 16 198 zł/ha, i podkarpackim - 16 852 zł/ha. Największy wzrost średnich cen w III kwartale br. w odniesieniu do II kw. 2014 r. nastąpił w województwie śląskim.

Najwyższe średnie ceny gruntów rolnych w III kw. br. uzyskano w grupie obszarowej 100-300 ha - 28,1 tys. zł za 1 ha, a najniższe w grupie obszarowej 1-10 ha - 20,4 tys. zł za 1 ha.

Ze sprzedanych w III kw. br. prawie 23,3 tys. ha, najwięcej gruntów Agencja sprzedała w grupie obszarowej 10-100 ha - ponad 12,5 tys. ha, najmniej natomiast w grupie do 1 ha - prawie 530 ha. Natomiast z zawartych w tym okresie prawie 2,9 tys. umów sprzedaży, najwięcej dotyczyło nieruchomości do 1 ha - 1405 i w przedziale 1-10 ha - 986. Najmniej umów zawarto na powierzchnię powyżej 300 ha - tylko 7.

W 6 województwach: łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podlaskim, śląskim i świętokrzyskim nie zawarto ani jednej transakcji na powierzchnię powyżej 100 ha. Transakcje na nieruchomości powyżej 300 ha zawarto jedynie w 5 województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.

Średnia powierzchnia przypadająca na jedną umowę kupna-sprzedaży w III kw. br. w skali kraju wyniosła 8,1 ha. Najwyższą średnią powierzchnię na jedną umowę odnotowano w województwach: wielkopolskim - 23,2 ha, dolnośląskim - 15,6 ha i zachodniopomorskim - 15,5 ha.

Podobał się artykuł? Podziel się!