- Dopiero jak zapowiadamy blokadę, zaczyna się zainteresowanie rozmowami z nami – ocenia Tarnowski.

Dziś w Szczecinie odbędzie się Rada Krajowa NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność".

„Posiedzenie ma charakter nadzwyczajny. Odbywa się w związku z trwającymi w kraju protestami rolniczymi” - poinformowano.

Zapowiedziano też przyjazd do Szczecina prezesa ANR Leszka Świętochowskiego.

W piątek, 7.02.2014 r. rolnicy spodziewali się przyjazdu Zofii Szalczyk, wiceminister rolnictwa do Koszalina. Kilkudziesięcioma oflagowanymi ciągnikami i samochodami wjechali do miasta.

„Protest w Koszalinie był także wyrazem sprzeciwu wobec działań podejmowanych przez Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie. Przypomnijmy, że w dniu 28.02.2014 r. Zarząd ZIR zorganizował w Koszalinie, z pominięciem Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego i poza "okupowanym" Szczecinem rozmowy z Leszkiem Świętochowskim, prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych,  Ryszardem Mićko, wicewojewodą zachodniopomorskim oraz przedstawicielem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Stanisław Kalemba,  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Leszek Świętochowski, prezes Agencji Nieruchomości Rolnych unikają rozmów z Komitetem Protestacyjnym Rolników Województwa Zachodniopomorskiego. Twierdzą, że ustalenia podpisane z rolnikami są realizowane. Podkreślany jest charakter "polityczny" protestu i fakt, że nie wszystkie organizacje poparły akcję koordynowaną przez NSZZ RI "Solidarność" Pomorza Zachodniego” – poinformowali protestujący.

Wszystkie te okoliczności doprowadziły do obecnego zaognienia sytuacji.

- Zależy nam na prawnym umocowaniu komisji opiniującej przetarg – mówi Robert Tarnowski, jeden z protestujących. – Izba rolnicza w ogóle nie interesuje się naszą sytuacją. Trafia do niej 2 proc. naszego podatku, a teraz w ogóle nie interesuje się naszymi postulatami. Zarząd izby podjął decyzję, że postulaty są spełnione i protest nie ma podstaw. Trzeba było o to zapytać walne zgromadzenie. Brak ziemi, ucinanie dopłat – jak można mówić, że wszystko jest w porządku?

Podobał się artykuł? Podziel się!