Każdy materiał używany do wykonania ścian jest porowaty i zachodzi w nim zjawisko kapilarnego podciągania wody, która wędruje w górę nawet na wysokość kilku metrów. Jeśli więc nie ma izolacji, mury mogą być stale zawilgocone. Oprócz zagrzybienia powoduje to gromadzenie się w ścianie różnych soli, które uwidaczniają się w postaci wykwitów. Dodatkową konsekwencją jest obniżenie termoizolacyjności takiej ściany, która łatwiej przemarza. Tradycyjne tynkowanie i malowanie zawilgoconych ścian ma tylko doraźny skutek. Najczęściej już po paru miesiącach nowe tynki odpadną – najszybciej cementowo-wapienne, które słabo przepuszczają parę wodną. Tak zwane tynki renowacyjne, lepsze gatunkowo, które wprawdzie swobodnie przepuszczają wilgoć, z czasem zostaną nasycone solami aż do zatkania wszystkich porów i także odpadną od stale mokrej ściany. Aby sytuacja ciągle się nie powtarzała, jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest odcięcie budynku od wilgoci gruntowej.

Wykonanie lub naprawienie izolacji pionowej jest możliwe, zwłaszcza jeśli można dostać się do ścian i fundamentów od zewnątrz. Poważniejszym problemem jest w istniejących murach położenie nowej lub naprawienie starej izolacji poziomej. Ale i na to są sposoby.

Blaszana zapora
Najstarsza i najbardziej klasyczna metoda wykonywania izolacji w istniejących murach polega na ich podcinaniu i wsuwaniu w poziomą szczelinę papy lub blachy nierdzewnej. Prace takie należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, aby nie naruszyć konstrukcji budynku. Z tego względu wykuwa się krótkie odcinki szczeliny, o długości nieprzekraczającej jednego metra. Taki sposób izolowania jest bardzo skuteczny i w 100 procentach izoluje od wilgoci gruntowej.

Przy współczesnych metodach mechanicznych nie ma obawy o naruszenie konstrukcji budynku, a zamiast papy w szczelinę wsuwa się arkusze nisko falistej blachy ze stali chromowej. Metoda ta znajduje zastosowanie w murach o ciągłych poziomych spoinach, w których można wykonać szczelinę. Bardziej uniwersalne jest używanie twardych płyt PVC, których można używać do wszystkich rodzajów ścian bez względu na rodzaj spoin. Tutaj również wymagane jest wykonanie wykopu wokół budynku i uzyskanie dostępu do ścian i fundamentów. Nie zawsze jest to możliwe, zwłaszcza jeśli obok stoją inne budynki.