W ubiegłym roku odnotowano identyczny wzrost cen gruntów sprzedawanych przez Agencję. Ceny rosną od akcesji. ANR podkreśla znaczną dysproporcję cen w regionach. W województwach dolnośląskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim ceny osiągały poziom ponad 24 tys. zł/ha, natomiast na terenie województw świętokrzyskiego, lubelskiego i lubuskiego były prawie dwukrotnie niższe i wynosiły nie więcej niż 13,5 tys. zł/ha.

Na cenę ma wpływ również obszar nieruchomości: najwyższe średnie ceny uzyskiwano w grupie obszarowej dla nieruchomości o powierzchni 300 ha i więcej – 21,3 tys. zł/ha, oraz w dla nieruchomości do 1 ha – 20,5 zł/ha, natomiast najniższe w grupie obszarowej od 1 do 10 ha – 16,2 tys. zł/ha.

„Na wzrost cen wpływ ma dosyć dobra sytuacja ekonomiczna w rolnictwie, funkcjonujący system dopłat bezpośrednich i innych form wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej, wsparcie nabywania ziemi przez rolników przez państwo za pośrednictwem dopłat ARiMR do oprocentowania kredytów i rozkładanie przez ANR ceny sprzedaży na raty – ocenia ANR. - Trzeba dodać, że kupno ziemi rolnej od Agencji na preferencyjny kredyt z banku lub na niskooprocentowane (2 proc.) raty możliwe będzie – zgodnie z ustaleniami z UE – maksymalnie do końca 2013 roku”.

ANR zapowiada, że w bieżącym roku należy spodziewać się dalszych wzrostów cen.

Podkreśla, że oferta ulega systematycznemu zmniejszeniu, ponieważ co rok sprzedawane jest ponad 100 tys. ha gruntów.

W 2011 r. Agencja sprzedała ponad 125 tys. ha, a w ubiegłym roku sprzedała rekordową powierzchnię gruntów, największą od 2002 r. – ponad 132 tys. ha. Największe powierzchnie sprzedano w województwach: zachodniopomorskim (14,8 tys. ha) i warmińsko-mazurskim (14,3 tys. ha). Natomiast najmniej ziemi zakupiono na terenach województw: mazowieckiego (2,9 tys. ha) i łódzkiego (2,9 tys. ha).

Podobał się artykuł? Podziel się!