- Postuluje się wprowadzenie w roku 2013 obostrzenia w zakresie zmian w planie finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – mówił poseł sprawozdawca Michał Jaros, prezentując posłom projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. - Biorąc pod uwagę, że w planie finansowym zasobu określana jest wysokość wpłaty do budżetu państwa, każda zmiana, w konsekwencji w której mogłoby nastąpić zmniejszenie wpłat przekazywanych do budżetu państwa, wymaga akceptacji ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Wpłaty Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa do budżetu w roku 2010 wyniosły 705 mln zł, w 2011 r. – 2523 mln zł, w 2012 r. mają wynieść 1687 mln zł, natomiast w 2013 r. – 1460 mln zł.

Plany wobec ANR wywołały pytanie posła Wincentego Elsnera:

- Przewiduje się wpływy 1,5 mld zł z agencji. Ma ona plan sprzedaży 125 tys. ha po 20 tys. zł za hektar. Problem w tym, że ceny za hektar są obecnie niższe. Jaki jest więc plan ministerstwa? Czy liczy się z mniejszymi wpływami, czy raczej będzie starało się wywierać presję na Agencję Nieruchomości Rolnych, aby powiększyła swój plan sprzedaży?

Hanna Majszczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, w ogóle nie odniosła się do tej wątpliwości, odpowiadając na pytania posłów.

- Aby zrealizować założenia budżetowe, Agencja musi sprzedać 125 tys. hektarów przy średniej cenie 21 tys. zł – tak wcześniej mówił o tym Leszek Świętochowski, prezes ANR.

W II kwartale br. średnia cena hektara wyniosła 18,5 tys. zł - o 6,4 proc. więcej niż w I kwartale br. 

Podobał się artykuł? Podziel się!