Taki zapis wynika ze zmiany ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Dokładniej, w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż Agencja prawo pierwokupu przysługuje dzierżawcy, jednak będzie ono wygasać w momencie nabycia jej przez samorząd. Ponadto, jak zgodzili się senatorowie, prawo pierwokupu nie będzie przysługiwać rolnikom, którzy sprzedają nieruchomości rolne stanowiące wkład gruntowy członka spółdzielni produkcji rolnej na rzecz innego członka tej spółdzielni.

Także w momencie braku chęci zakupu przez dzierżawcę ziemi prawo pierwokupu nie będzie przysługiwało Agencji w momencie, gdy rolnik będzie chciał powiększyć swoje gospodarstwo rodzinne, jednak do powierzchni maksymalnej 300 ha. W takim przypadku nabywana nieruchomość rolna położona jest w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca, lub w gminie sąsiedniej.

Senatorowie przyjęli również kosmetyczne poprawki do ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państw, choć jedna z nich ma zasadnicze znaczenie. Chodzi mianowicie o opóźnienie wyłączenia z dzierżawy nieruchomości rolnych niezbędnych do realizacji europejskich programów pomocowych.

Teraz poprawki senackie trafią do Sejmu. 

Podobał się artykuł? Podziel się!