W gospodarstwach rolnych sektora prywatnego znajdowało się około 16,6 mln ha ogólnej powierzchni gruntów, w tym gospodarstwa indywidualne posiadały około 15,4 mln ha, natomiast gospodarstwa rolne sektora publicznego - nieco ponad 0,5 mln ha ogólnej powierzchni.

Jak podaje GUS, powierzchnia gospodarstw rolnych w porównaniu z danymi z 2011 r. była mniejsza o 560,6 tys. ha, o 3,2 proc.

Areał użytków rolnych w gospodarstwach rolnych w 2012 r. zmniejszył się w porównaniu do 2011 r. o 392,1 tys. ha ( o 2,5 proc.) i wynosił 15050,3 tys. ha. Powierzchnia zasiewów w gospodarstwach rolnych wyniosła 10431,6 tys. ha i była mniejsza o 144,4 tys. ha, tj. o 1,4 proc. od powierzchni zasiewów z 2011 r. - podaje GUS.

Z danych wynika, że z ogólnej powierzchni gospodarstw rolnych wynoszącej w 2012 r. - 17184,9 tys. ha w użytkowaniu jednostek sektora prywatnego znajdowało się 16646,1 tys. ha, tj. 96,9 proc. gruntów, w tym w użytkowaniu gospodarstw indywidualnych - 15439,0 tys. ha, tj. 89,8 proc. powierzchni gruntów ogółem, natomiast jednostki sektora publicznego użytkowały 538,9 tys. ha - 3,1 proc.

Podobał się artykuł? Podziel się!