PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

1000 zł miesięcznie dla sołtysa?

1000 zł miesięcznie dla sołtysa? fot. Shutterstock

Autor: Marzena Pokora-Kalinowska

Dodano: 13-03-2019 11:22

Tagi:

Doprecyzowane i wzmocnienie statusu jednostki pomocniczej – to cele wniesionego do Sejmu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.Jak twierdzą autorzy projektu, „podział pomocniczy, będący uzupełnieniem zasadniczego podziału terytorialnego państwa, co do zasady stanowi przejaw demokratyzacji życia społecznego, gdyż pozwala na najbardziej bezpośrednią i wnikliwą identyfikację i skuteczną realizację potrzeb mieszkańców danego obszaru. Zatem winien on odgrywać istotną rolę w skutecznej realizacji zadań publicznych na szczeblu gminy i służyć i urzeczywistnieniu zasady subsydiarności w funkcjonowaniu gminy”. Tymczasem „w polskim systemie samorządowym jednostki pomocnicze w istocie mają rolę podrzędną”, a „Upodmiotowienie jednostek pomocniczych od dwóch dekad jest kwestią nieustannie podnoszoną przez środowiska wiejskie, w szczególności Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów”.

Przygotowany projekt nowelizacji kilku ustaw wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom.

„Wzmocnienie i większa elastyczność funduszu sołeckiego są jednym z głównych celów nowelizacji, bowiem jest to jedyny dotąd osadzony w systemie samorządowym mechanizm partycypacji społecznej w jednostkach pomocniczych gminy o charakterze finansowym, tworzący zrąb możliwości podejmowania przez społeczność lokalną oddolnych działań rozwojowych”.

Potrzebę takiego działania potwierdza sukces ustawy o funduszu sołeckim – obecnie stosuje to rozwiązanie 1551 (73,1% uprawnionych gmin), które na realizację przedsięwzięć z funduszu w roku 2018 zaplanowały 558 mln zł.

Teraz jego tworzenie byłoby obligatoryjne dla gmin.

Zaproponowane zmiany zmierzają do upodmiotowienia sołectw. Po raz pierwszy określono katalog uprawnień jednostek pomocniczych, mają dotyczyć możliwości kreowania rozwoju własnego i obejmują opracowywanie i wdrażanie programów rozwoju społeczno – gospodarczego, w zakresie:

a) rozwoju infrastruktury i poprawy warunków życia mieszkańców,

b) wzmacniania gospodarki lokalnej,

c) rewitalizacji, zagospodarowania obiektów i terenów publicznych,

d) umacniania tożsamości, kultywowania tradycji,

e) podnoszenia wiedzy, umiejętności i kompetencji cyfrowych społeczności lokalnej,

f) promocji,

Ponadto jednostki pomocnicze będą mogły uczestniczyć w opracowaniu realizacji programów poprawy zaopatrzenia, usług i wyposażenia jednostek pomocniczych w infrastrukturę i inne elementy warunkujące jakość życia mieszkańców, a także wnioskować o przekazanie im zadań do realizacji oraz mienia do zarządzania i korzystania.

Fundusz sołecki będzie mógł być wykorzystany m.in. na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Organem wykonawczym w sołectwie będzie rada sołecka pod przewodnictwem sołtysa. Zmiana stanowi wzmocnienie statusu rady sołeckiej, która dotąd była ciałem doradczym. Ułatwi to organowi wykonawczemu sołectwa (z sołtysem stojącym na jego czele) podejmowanie zadań prorozwojowych sołectw – zakładają autorzy projektu.

Ustanowiono obowiązek określenia przez radę gminy zasad (fakultatywnie), na jakich przyznawane będą diety dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej (w tym sołtysa).

Ponadto członkom organu wykonawczego jednostki pomocniczej ma przysługiwać zwrot kosztów podróży służbowych związanych z pełnieniem funkcji oraz podnoszeniem wiedzy i kompetencji.

Przyznano sołtysowi uprawnienie, w oparciu o jego uzasadniony wniosek, do wynagrodzenia za wykonywanie pracy na rzecz gminy, która nie jest związana z pełnieniem funkcji przewodniczącego rady sołeckiej.

Jednostki pomocnicze zyskują prawo do pozyskiwania środków, które mają służyć ich rozwojowi społeczno – gospodarczemu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców, przewidziano zasady założenia rachunku bankowego, gromadzenia środków na rachunku bankowym.

Zaproponowano „urealnienie maksymalnego limitu wydatków z budżetu państwa na zwrot gminom części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego do poziomu aktualnych potrzeb". Zaproponowane kwoty odnoszą się do już znanych i podanych przez MSWiA potrzeb co do wysokości zwrotu środków gminom części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018 i zaplanowanych na rok 2019. Aby w roku 2019 nie nastąpiła korekta, budżet państwa musiałby zawierać na ten cel kwotę 194 miliony zł. Zagwarantowane jest jedynie 138,5 mln zł, co oznacza zwrot jedynie na poziomie 71,42%. Założono w projekcie wzrosty wydatków w kolejnych latach.

Przyjmując maksymalny oszacowany poziom niektórych składowych, osiągany po kilku latach funkcjonowania nowych rozwiązań, projekt zakłada wzrost wydatków gmin na rozwój jednostek pomocniczych oraz funkcjonowanie ich organów o ok. 490 mln zł rocznie.

Złożą się na to: diety dla przewodniczącego organu jp (obecnie nawet 90 % sołtysów otrzymuje diety, przeciętnie w wysokości 300 – 400 zł / miesiąc, docelowo uznano, że obligatoryjność diety wywoła niewielki wzrost tej kategorii wydatków w budżetach gmin – ok. 20 mln zł / rok), zwrot członkom organu wykonawczego jp kosztów podróży służbowej (ok. 20 mln zł rocznie), wynagrodzenia sołtysa za wykonywanie na rzecz gminy pracy niezwiązanej z pełnieniem funkcji przewodniczącego organu wykonawczego sołectwa (będzie uzależnione od złożenia przez niego uzasadnionego wniosku, a zatem wyrażenia woli, czy pracę o charakterze określanym w proponowanym przepisie będzie wykonywać społecznie, czy za ustalanym przez wójta wynagrodzeniem - przyjęto jego wysokość na poziomie 1000 zł miesięcznie, uwzględniając tę kwotę i skalę upowszechnienia rozwiązania obejmującą 5 - 10% sołtysów zakładany wzrost wydatków gmin z tego tytułu wyniesie od 25 do 50 mln zł).

Obligatoryjność funduszu sołeckiego docelowo, po kilku latach, zwiększy wydatki ogółu gmin na ten cel o ok. 200 mln zł. Dotacje z budżetu gminy na realizację przedsięwzięć służących rozwojowi społeczno – gospodarczemu sołectwa będą miały charakter fakultatywny, przyjęto, że wydatki gmin z tego tytułu wyniosą od 50 do 100 mln zł rocznie.

Autorzy projektu wyliczyli, że projekt ustawy pociąga za sobą obciążenie dla budżetu państwa, wynikające z urealnienia maksymalnego limitu wydatków z budżetu państwa na zwrot gminom części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. W poszczególnych latach są to kwoty:

2020 – 83 000 tys. zł

2021 – 99 500 tys. zł

2022 – 111 000 tys. zł

2023 – 122 500 tys. zł.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (29)

 • Ziut 2019-03-14 19:42:17
  Dziś sołtysem powinno się być Z POWOŁANIA. Dieta to prszcz wobec zadań jakie przed sołtysem stoją. Jako sołtys (od 2 lat) jestem pośrednikiem między mieszkańcem a gminą w 90% spraw: remonty dróg, melioracje, wycinka drzew, odśnieżanie, likwidacja azbestu, problemy z odbiorem śmieci, nielegalne wysypiska, ............ i jeszcze 100 tematów. Sołtys, ja, załatwiam to w gminie, tak to działa. Do tego: prowadzę stronę www i profil fb wioski, piszę projekty do konkursów by pozyskać kasę na wioskowe inwestycje, organizuję 6-7 dużych imprez w roku (festyny, mikołajki, biegi, dancing, itp.). Plus organizuję reprezentację wsi w dożynkach, WOŚP, itp. Oczyeiście zawodowo pracuję (korpo). 400 zł jest ok ale nie po to (czy po dla 1000 zł) powinno się dziś zostawać sołtysem.
 • Rada sołecka 2019-03-14 11:35:09
  Niektórzy sołtysi to osoby pracujące i jadąc na sesje biorą dzień wolny w pracy związku z tym traci dniówkę która jest wyższa od diety za sesje a rozworząc nakazy podatkowe niewiele zostaje -u nas jest 5%. Są różni sołtysi jeżeli jest aktywny to traci jego kieszeń poświęcając czas na działania społeczne
 • jacek 2019-03-13 23:35:58
  A ja proponuję wszystkim przeczytać status sołectwa. Sołtys to żadna władza. Realną władzę na wsi ma zebranie wiejskie. Sołtys jedynie wykonuje uchwały zebrania wiejskiego. Innymi słowy taki "cieć" jak kiedyś był w blokach...
  • Sołtys 2019-03-14 07:48:20
   Mało wiesz w nogach śpisz . Sołtys "mój drogi "nie wykonuje jedynie uchwały zebrania wiejskiego i nie jest to żaden "cieć", jestem Sołtysem kolejną kadencję i wież mi jest to ciężka praca pod warunkiem że jest się Sołtysem czynnym a nie biernym.
   • jacek 2019-03-14 17:55:34
    To ja proponuję zapoznać się ze statutem sołectwa i odpowiedzieć na pytanie czy sołtys ma prawo jednoosobowo podjąć jakąkolwiek uchwałę? NIE. Takiego prawa nie ma też rada sołecka. Jedynie zebranie wiejskie ma prawo podjąć uchwałę a sołtys ma obowiązek ją wykonać a rada sołecka ma go w tym wspierać. Niestety w ogólnej świadomości utarło się, że sołtys rządzi na wsi a to nie jest prawda. Sołtys bez zgody/uchwały zebrania wiejskiego może g... zrobić. Oczywiście wiem, że sołtys ma też inne obowiązki ale nie o to chodziło. Także Panie sołtysie proponuję zapoznać się ze statutem bo trochu głupio nie znać takich podstaw.
 • Marek 2019-03-13 23:05:57
  Ilu z piszących hejterskie komentarze mieszka lub pochodzi ze wsi? Sołtysi w przeciwieństwie do parlamentarzystów wybierani są w wyborach bezpośrednich. To mieszkańcy zbierają się i wybierają sołtysa spośród osób, które sami zgłaszają. Jeśli jest tylko jeden kandydat masz możliwość zagłosować przeciwko niemu. Jeśli wasi sołtysi to nieroby dlaczego nie zrobicie nic żeby ich wywalić. Pani sołtys wsi w której mieszkam jest na stanowisku od 5 lat, w tym czasie wieś zmieniła się nie do poznania. Powstał plac zabaw, miejsce spotkań mieszkańców, cała społeczność bardziej zaczęła dbać o obejścia , bo coś w końcu zaczęło się dziać. Jeśli więc twój sołtys piastuje to stanowisko tylko po to by być najważniejszy na wsi to idź na wybory i wywal dziada
 • jacek 2019-03-13 22:36:13
  A u mnie na wsi to wygląda tak. Sołtys dostaje 300 zł diety +inkaso od podatku i śmieci, dietę za udział w sesji oraz ma do dyspozycji fundusz sołecki. Na naszą wieś w której jest 34 numery przypada 15 tys. zł rocznie w ramach tego funduszu a w dodatku jest uproszczony system rozliczania. Chętnych do bycia sołtysem nie brakuje.
  • Sołtys 2019-03-14 07:32:30
   I w czym problem ?
   • jacek 2019-03-14 17:41:11
    Żaden, tylko napisałem jak to u nas wygląda. Ty masz widzę jakieś problemy... Funkcja sołtysa na takich zasadach jest całkiem opłacalna co zresztą widać na wyborach. U nas frekwencja wyniosła coś koło 70% a kandydaci kampanie robili już od miesiąca.
  • Sołtys 2019-03-14 18:09:08
   Problem to polega na tym że najwięcej gadają i krytykują Ci którzy nic nie robią , szkoda że Ciebie nikt nie wybrał przekonał byś się jakie są profity z bycia Sołtysem.
   • jacek 2019-03-14 18:29:52
    Słuchaj mój ociec przez 12 lat był sołtysem w latach dziewięćdziesiątych (1990-2002) W tym czasie założył we wsi telefony, wodociąg, gazociąg i kanalizację (przydomowe oczyszczalnie). Wodociąg i gazociąg mieliśmy jako jedni z pierwszych w gminie a kanalizacje jako jedni z pierwszych w całej Polsce. Do tego masę drobnych rzeczy typu boisko czy pętla autobusowa. Wiesz na jakich warunkach pracował? Dieta za sesję +inkaso od podatku. A jeszcze musiał wystawiać świadectwa pochodzenia zwierząt... Ale robił to z uśmiechem na twarzy bo sprawiało mu to satysfakcję a funkcja sołtysa jest funkcją społeczną. Nie miał żadnego funduszu sołeckiego a te profity z sesji czy podatku nie starczały nawet na benzynę. Dlatego śmieszą mnie dzisiejsi sołtysi którzy narzekają jaką to mają ciężką pracę i jakie im się zarobki należą a nie znają nawet statutu sołectwa i swojego umocowania prawnego.... A tak naprawdę w dzisiejszych czasach funkcja sołtysa jest zbyteczna....
   • Sołtys 2019-03-14 19:48:58
    Znam Sołtysów którzy tak jak Twój ojciec zrobili bardzo dużo dla swoich miejscowości właśnie za zwykłe dziękuję czy szczere serdeczne podziękowanie czy zwykły uśmiech i znam też takich którzy przez lata sprawowania swojej funkcji nie zrobili NIC , tak było tak jest i tak będzie , co prawda jest to funkcja społeczna ale jednak w miłym geście byłoby docenienie naszej pracy nie wiem w czym masz problem
  • Miś 2019-03-14 19:54:40
   Fundusz zależy od ilości mieszkańców a nie ilości numerów domów
   • Sołtys 2019-03-14 20:12:05
    Nie wiem czy też sprawujesz tę zaszczytną funkcję Sołtysa ale masz rację Fundusz sołecki uzależniony jest od liczby mieszkańców danej wsi . Panie Jacku proszę przeczytać jeszcze raz statut a jak Pan ma nie aktualne wydanie to ja chętnie pożyczę
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 66.102.9.44 [31.0.46.238]
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.